Gottfried Wilhelm Leibniz: Learning the wisdom

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3173

Keywords:

wisdom, happiness, joy, perfection

Abstract

The translator of the short paper translated some of the ethical terms defined by the author (W.W. Lederstein) as very interesting at the time. For example, the author G.W. Leibniz said that “justice” is a sacred spirit of wisdom or the sacred spirit corresponding to wisdom. Mercy is the pursuit of all good, wisdom is the knowledge of supreme joy, joy is the permanent joy, and joy is the perfect beauty. “Feeling and perfect beauty (perfection) are the stages of reality.

Г.В. Лейбниц: Мэргэн ухаанд суралцахуй

Хураангуй:
Зохиогч (Г.В.Лейбниц)-ийн өөрийнх нь тодорхойлсон ёс зүйн зарим нэр томьёог өнөөгийн цаг дор ихээхэн сонирхолтой хэмээн үзэж ийнхүү хөрвүүлжээ. Тухайлбал, зохиогч (Г.В.Лейбниц) “шударга ёс (справедливость) - энэ бол мэргэн ухаантны ариун сэтгэл, эсхүл мэргэн ухаанд нийцсэн ариун сэтгэл хэмээсэн байна. Ариун сэтгэл (милосердие) гэдэг бол бүх талын сайн сайхныг хүсэхүй болой, мэргэн ухаан (мудрость) бол дээд аз жаргалын тухай эрдэм ухаан юм, аз жаргал (счастье) хэмээх нь удаан хугацааны баяр баясгалантай төрх байдал, баяр баясгалан (радость) нь төгс сайхан мэдрэмж, төгс сайхан (совершенство) нь бодит байдлын үе шат юм” гэсэн талаар зохиогчийн өөрийн хийсэн тайлбараар хөрвүүлгийг хийсэн байна
Tүлхүүр үгс: мэргэн ухаан, аз жаргал, баяр баясгалан, төгс сайхан

Abstract
53
PDF 43

Downloads

Published

2023-12-17

How to Cite

Budragchaa, D.-Y. (2023). Gottfried Wilhelm Leibniz: Learning the wisdom. Studia Philosophiae Et Juris, 38(1), 194–199. https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3173

Issue

Section

Translations