Editorial Team

Ерөнхий редактор:

  • Б.Пүрэвсүрэн (Ph.D, профессор)

Нарийн бичгийн дарга:

  • О.Хатанболд (Ph.D)

Гишүүд:

Г.Чулуунбаатар (Академич)
С.Нарангэрэл (Академич)
Ч.Ган-Өлзий (Sc.D, профессор)
А.Цанжид (Sc.D, профессор)
Б.Даш-Ёндон (Sc.D, профессор)
Б.Батхишиг (Sc.D, профессор)
М.Гантуяа (Sc.D, профессор)
Дамдин Бадараев (Sc.D, дэд профессор, ОХУ)
Ц.Цэцэнбилэг (Ph.D, дэд профессор)
М.Золзаяа (Ph.D, дэд профессор)
Х.Сэлэнгэ (Ph.D, профессор)
С.Түмэндэлгэр (Ph.D, дэд профессор)
М.Батаа (Ph.D)
Ж.Энхбаяр (Ph.D)