Banknotes ad golden guarantee

Authors

Keywords:

banknotes, golden guarantee, geopolitics, national currency

Abstract

In this paper, we explain that paper money is a means of collecting government taxes and creating a budget, and since companies and individuals pay taxes on their labor income, they use it to buy labor, goods, and services. A large percentage of taxes are levied on the salaries and profits of individuals and companies, which always leads to a shortage of money. Therefore, most of the population is made up of poor and low-income citizens. Since paper money has no value, merchants raise the prices of goods and commodities for super profits, and by increasing the value of paper money, they stimulate today’s inflation and open a great opportunity for the government to pay off its debts.
Another problem is that the US dollar becomes an international reserve currency that is used to control one country’s international trade, to devalue some countries’ national currencies and thus to pressure and destroy their economies.

Цаасан мөнгө ба алтан баталгаа

Хураангуй
Бид энэхүү өгүүллээрээ цаасан мөнгө бол засгийн татвар хурааж төсвөө бүрдүүлэх хэрэгсэл байдаг ба аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүс хөдөлмөрөөрөө олсон орлогоосоо татвар төлдөг учраас түүнийг хөдөлмөр хийгээд бараа, үйлчилгээ худалдан авахдаа хэрэглэсээр ирсэн түүхтэй. Хувь хүн, компанийн хөдөлмөрийн хөлс, ашиг орлогоос ихээхн хувь хэмжээтэй татвар авдаг нь тэднийг ямагт мөнгөний гачигдал хомсдолд оруулж байдаг билээ. Тиймээс хүн амын дийлэнх нь ядуу, ядуувтар орлоготой иргэн байдаг. Цаасан мөнгө үнэ цэнгүй учраас бараа, таваарын үнийг худалдаачид хэт ашгийн төлөө асар өсгөдөг бөгөөд ихгэснээр цаасан мөнгө үнэгүйдэж өнөө үеийн инфляц гээчийг өдөөж, засгийн газраас өр төлбөрөө барагдуулах ихээхэн боломж нээж байна.
Нөгөө нэг асуудал бол АНУ-ын доллар олон улсын нөөц валют болсноор олон улсын худалдаанд нэг орны хяналт тогтох, зарим орны үндэсний валютын ханшийг унагах, ингэснээр эдийн засгийг нь дарамт, сүйрэлд оруулах хэрэгсэл болгож буйг үүгээр тодорхойлохыг зорив.
Tүлхүүр үгс: цаасан мөнгө, алт, баталгаа, геополитик, үндэсний мөнгөн тэмдэгт

Abstract
54
PDF 41

Downloads

Published

2023-12-17

How to Cite

Rentsen, B., & Budragchaa, D.-Y. (2023). Banknotes ad golden guarantee. Studia Philosophiae Et Juris, 38(1), 183–192. Retrieved from https://mongoliajol.info/index.php/SPEJ/article/view/3172

Issue

Section

Articles