Review on the book “the Formation of the Religious-philosophical and logical-epistemological concepts of Mahayana Buddhism” by S.Yu. Lepekhov

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3169

Keywords:

Cognitive Concept of Ancient India, Development in Buddhis

Abstract

At his request the work of Doctor of Medical Sciences S.Y.Lepekhov “Formation of religious-philosophical, logical and gnoseological representations of the Great Buddha” was written and presented.

С.Ю.Лепеховын “Буддын их хөлгөний шашин-философи, логик-эпистемологийн үзэл санаа бүрэлдсэн нь” зохиолын шүүмж

Хураангуй:
Орчин үеийн Оросын Буддын философи судлалд нэрээ дурсган, ялангуяа Буддын Их хөлгөний философи судлалд онцгой хувь нэмэр оруулж яваа, Оросын ШУА-ийн Сибирийн салбарын Монгол, Түвэд , Буддын судлалын хүрээлэнгийн э.ш.а., доктор (Sc,D) С.Ю.Лепеховын “Буддын Их хөлгөний шашин-философи, логик-эпистемологийн үзэл санаа бүрэлдсэн нь”2 хэмээх бүтээлд өөрийнх нь хүсэлтээр шүүмж (шүүмжлэл биш, рецензия, review) бичин толилуулж байна.
Tүлхүүр үгс: Билиг барамидын болон Их хөлгөний судруудын ойлголт

Abstract
53
PDF 52

Downloads

Published

2023-12-17

How to Cite

Magsarjav, G. (2023). Review on the book “the Formation of the Religious-philosophical and logical-epistemological concepts of Mahayana Buddhism” by S.Yu. Lepekhov. Studia Philosophiae Et Juris, 38(1), 224–243. https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3169

Issue

Section

Book reviews