On the Department of Religious Studies and Philosophy of the Institute of Science

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3167

Keywords:

philosophical studies, Marxist philosophy, history of science, Buddhist religion, religious opposition

Abstract

It has been some time since Mongolia planned policies and activities towards ensuring the professionalism of the civil service. However, one of the serious problems in ensuring the professionalism of the civil service is patronage. In the context of the article, the researchers tried to give a clear idea of patronage, and its political approach.

Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Шашныг судлах болон гүн ухааны тасгийн тухай

Хураангуй
БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1930 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн шийдвэрээр Монгол Улсын Судар бичгийн хүрээлэнг БНМАУ-ын Шинжлэх Ухааны Хүрээлэн болгож өөрчлөн байгуулж, 1957 онд Шинжлэх ухаан, дээд боловсролын хүрээлэн болгон өргөжсөөр 1961 онд Шинжлэх Ухааны Академи болон зохион байгуулагдсан. Тус өгүүлэлд Судар бичгийн хүрээлэнгийн Шашин мөргөлийн зүйлийг шинжлэх кабинет нь Шашныг судлах тасаг, улмаар Гүн ухааны тасаг болон зохион байгуулагдсан түүхэн баримтыг шинжлэх замаар Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн бүтэц дэх шашин, философийн асуудлыг судлах нэгжийн зохион байгуулалт, эрхэлсэн ажлын тухай өгүүлэх болно.
Tүлхүүр үгс: гүн ухааны судалгаа, марксист философи, шинжлэх ухааны түүх, буддын шашин, шашныг эсэргүүцэхүй

Abstract
101
PDF
60

Downloads

Published

2023-12-17

How to Cite

Munkhtseren, Z. (2023). On the Department of Religious Studies and Philosophy of the Institute of Science. Studia Philosophiae Et Juris, 38(1), 126–139. https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3167

Issue

Section

Articles