Research on the image of a member of the State Great Khural who desired by voters

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3162

Keywords:

age, gender, education, profession, character, appearance, ethnicity, religion of the member of parliament to be elected

Abstract

The study was aimed at determining the profile of politicians wishing to be elected to parliament. In determining the image of politicians, factors such as education, profession, skills, personality, sex, age, ethnic origin, personality, appearance, religion and marital status are studied. The survey consisted of 500 people aged 18 in Bayangol (49 per cent males and 51 per cent females) and collected data from 21.04.2023 to 23.04.2023. The survey used questionnaires to determine politicians’ image and analyse secondary quantitative data. As far as skills, leadership, ability to quickly understand and respond to situations, professional political decision making, analysis and evaluation is concerned. Be honest, fair, reaffirm your commitment and seek public interests. As far as appearance is concerned, it should be healthy, with right facial features, Mongolian face and proper clothing.
The results of the study showed that the family member of the person elected to be a member of parliament should be Mongolian, and the party affiliation of the person who is going to be a member does not matter, but it is necessary to have a certain level of income and assets. The overall results above are from the study of the differences between male and female MPs.

Сонгогчдын хүсэж буй улсын их хурлын гишүүний дүр төрхийн судалгаа

Хураангуй
УИХ-д сонгохыг хүсэж байгаа улс төрчийн дүр төрхийг тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг хийлээ. Улс төрчийн дүр төрхийг тодорхойлохдоо боловсролын түвшин, мэргэжил, ур чадвар, зан чанар, хүйс, нас, үндэс угсаа, зан чанар, гадаад төрх, шашин шүтлэг, гэр бүлийн байдал зэрэг хүчин зүйлүүдээр судалсан болно. Судалгаанд Баянгол дүүргийн 18 болон түүнээс дээш насны нийт 500 хүнийг (эрэгтэй 49 хувь, эмэгтэй 51 хувь) 2023.4.21-2023.4.23-ны өдрүүдэд хамруулж мэдээлэл цуглуулсан.
Судалгаанд улс төрчийн дүр төрхийг тодорхойлох анкетын арга болон хоёрдогч тоон мэдээлэлд анализ хийх аргыг ашиглав. Ур чадварын хувьд манлайлагч, нөхцөл байдлыг хурдан ойлгож, хариу өгөх чадвартай, улс төрийн шийдвэрийг мэргэжлийн түвшинд гаргадаг, задлан шинжилж, дүгнэх чадвартай байх. Зан чанарын хувьд үнэнч, шударга, амлалтдаа хүрдэг, нийтийн сайн сайхны төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх. Гадаад төрхийн хувьд эрүүл чийрэг, зөв царайны төрхтэй, монголжуу царайтай, зөв хувцасладаг байх. Гишүүнээр сонгогдож байгаа хүний гэр бүлийн хүн нь заавал Монгол байх, гишүүн болох гэж байгаа хүний намын харьяалал чухал биш, тодорхой түвшний орлого, хөрөнгөтэй байх шаардлага гэж судалгааны үр дүнгээс гарсан юм. Дээрх нийтлэг үр дүн нь УИХ-д сонгогдох эрэгтэй, эмэгтэй гишүүний хувьд ялгаатай болох судалгаагаар гарсан болно.
Tүлхүүр үгс: УИХ-д сонгогдох гишүүний нас, хүйс, боловсрол, мэргэжил, зан чанар, гадаад төрх, үндэс угсаа, шашин шүтлэг

Abstract
99
PDF 77

Author Biography

Tumentsetseg Purevdorj, Department of Sociology & Social Work National University of Mongolia Ulaanbaatar, Mongolia

Ph.D candidate student

Downloads

Published

2023-12-17

How to Cite

Purevdorj, T., Dagva-Ochir, B., & Bayarmagnai, B. (2023). Research on the image of a member of the State Great Khural who desired by voters. Studia Philosophiae Et Juris, 38(1), 42–58. https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3162

Issue

Section

Articles