Social and cultural nature on Freud`'s theory

Authors

  • Chuluungerel Dorjpurev Department of Policy Studies & Political Economy, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Myagmartseren Bold-Erdene Department of Political Science & Legal Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2568

Keywords:

psychoanalytic philosophy, social and culture, human development, moral, political leader

Abstract

One of the most influential branches of modern Western philosophy is Freud’s theory. Freud’s psychoanalysis focuses on the question of human and his place in the world. Therefore, in recent years Z. Freud and his successors have been studying the psychoanalytical doctrines from many angles. His views are truly multisided. The distinguishing feature of Z. Freud from the thinkers of previous generation is that he mainly considered the role of internal factors in human development and existence. The inner world of a person is the main thing that defines a person, so the object is not the external world, but the inner world and mental events of a person.

Фройдын онол дахь нийгэм, соёлын мөн чанарыг тайлбарлах нь

Хураангуй: Орчин үеийн Өрнийн философийн нөлөө бүхий нэг гол чиглэл нь Фройдийн онол юм. Фройдийн психоаналилизийн онолд хүн, түүний ертөнцөд эзлэх байр суурийн тухай асуудал голлодог. Тиймээс ч сүүлийн жилүүдэд З.Фройд, түүнийг залгамжлагчдын сэтгэл зүйн шинжилгээний сургаалыг олон талаас нь судлах болжээ. Түүний үзэл нь үнэхээр олон талтай юм. Өмнөх үеийн сэтгэгчдээс З.Фройдийн ялгагдах онцлог нь хүний хөгжил болон оршихуйд түүний дотоод хүчин зүйлийн үүргийг гол болгон авч үзсэн явдал юм. Хүний дотоод ертөнц сэтгэц нь хүнийг тодорхойлогч гол зүйл болдог тул объект нь гадаад ертөнц бус, харин хүний дотоод ертөнц, сэтгэцийн үйл явдлууд болдог.

Tүлхүүр үгс: психоаналитик философи, нийгэм соёл, хүний хѳгжил, ёс суртахуун, улс төрийн хошуучлагч

Abstract
83
PDF 155

Downloads

Published

2022-12-29

Issue

Section

Articles