A scientific approach to the issue of freedom of religion or non-religion

Authors

  • Bataa Mishig-Ish Department of Religious Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Gantuya Magsarjav Department of Religious Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Amantai Kh Department of Religious Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2563

Keywords:

freedom of religion or non-religion, traditional religion, church-state relations, relations, religious organization, religious studies and religious policy

Abstract

Some of our researchers present an academic article that demonstrates a scientific approach to the issue of freedom of religion and non-religion, consider the history, values, features and roles of traditional religions in a different way, and study the experience of foreign countries that regulate this issue, such as government policy on religion and related legal issues. the importance of reflection in document development. In this article, we highlight the importance of relying on scientific research in religious studies when the government approaches the issue of freedom of religion or non-religion, the consequences of the repression of Mongolian traditional religion, the loss of spiritual traditions of Mongolians, and the fact that the government supports traditional religion and develops a strong society without violating the universal human right declarations on the example of Turkey.

Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөний асуудалд шинжлэх ухаанчаар хандах тухай

Хураангуй: Бидний хэдэн судлаачид шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөний асуудалд шинжлэх ухаанчаар хандах, уламжлалт шашны түүх, үнэт зүйлс, онцлог, нийгэмд гүйцэтгэж буй үүргийг ялгамжтай авч үзэх, энэхүү асуудлыг зохицуулж буй гадны орны туршлагыг судлах зэрэг цогц асуудлыг төрөөс баримтлах бодлого, холбогдох эрх зүйн баримт бичиг боловсруулахад тусгахын ач холбогдлыг харуулсан өгүүллийг толилуулж байна. Бид энэхүү өгүүлэлдээ шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөний асуудалд төрөөс хандахдаа шашин судлалын шинжлэх ухааны судалгаанд тулгуурлахын чухлыг болон Монголын уламжлалт шашин хэлмэгдэж, монголчуудын оюун санааны уламжлал тасарсны үр дагавар болон хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалуудыг үл зөрчин уламжлалт шашнаа төрөөс дэмжиж, нийгмээ хүчирхэг болгон хөгжүүлж байгаа олон улс орнуудаас Турк Улсыг жишээ болгон танилцуулж байна.

Tүлхүүр үгс: шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө,  уламжлалт шашин, төр, сүм хийдийн харилцаа, шашны байгууллага, шашин судлал, шашны бодлого

Abstract
106
PDF 283

Author Biography

Amantai Kh, Department of Religious Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Doctorate student, Marmara University, Turkey

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Mishig-Ish, B., Magsarjav, G., & Kh, A. (2022). A scientific approach to the issue of freedom of religion or non-religion. Studia Philosophiae Et Juris, 46(37), 64–77. https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2563

Issue

Section

Articles