Results of the Xiongnu and Uyghur settlement and ruins located in the Orkhon-Tamir valley

Authors

  • Ishtseren Lochin Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Peace Avenue, Building-1, Ulaanbaatar-13330, Mongolia
  • Ankhbayar Batsuuri Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Peace Avenue, Building-1, Ulaanbaatar-13330, Mongolia
  • Galdan Ganbaatar Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Peace Avenue, Building-1, Ulaanbaatar-13330, Mongolia
  • Katsuhiko Kiyama Tohoku Gakuin University, Japan
  • Daisuke Nakamura Saitama University, Sendai, Japan
  • Isao Usuki Sapporo Gakuin University, Sapporo, Japan
  • Tetsuo Shoki Nara University, Nara, Japan

DOI:

https://doi.org/10.5564/sa.v44i1.3523

Keywords:

Wall, Castles, Settlements, Xiongnu, Uyghur

Abstract

Looking at the results of the archaeological research conducted in Mongolia in recent years, some of the structures of the newly discovered sites related to the Xiongnu period are unique from others, and the pattern is similar-more the Khustyn Bulag site such as the craft production area around the sites. In addition, archaeological excavations in the capital city of Karabalgas have recently uncovered urban ruins with many forms related to the Uyghur period. The Mongolian-Japanese joint archaeological research team is focusing and conducting excavations in eastern Mongolia, discovering the Uyghur period ruins, comparing the sites with the remains of Uyghur period cities and ancient Xiongnu walled settlements in central Mongolia, and making aerial maps to clarify their features. As a result of the research, we found an opportunity to support and revise the concepts of previous researchers about the sites and to put forward our suggestions, so this article is presented.

Орхон, Тамир голын савд орших Хүннү, Уйгурын үеийн зарим шороон хэрэмт дурсгалд хийсэн хайгуул судалгааны үр дүн

Товчлол. Сүүлийн жилүүдэд Монгол нутагт хийгдсэн археологийн судалгааны үр дүнгээс үзвэл хүннүгийн үед холбогдох шинээр илэрсэн язгууртны орд өргөө, суурин дурсгалын зарим бүтэц зохион байгуулалт бусдаас өвөрмөц, дурсгалын орчим үйлдвэрлэлийн газар байгаа зэрэг Хустын булаг дурсгалтай адил хэв шинжтэй байна. Түүнчлэн уйгурын үед холбогдох олон хэлбэр төрхтэй хотын туурь судалгааны эргэлтэд шинээр орсны зэрэгцээ нийслэл хот Харбалгаст хийж буй археологийн малтлага судалгаа амжилттай өрнөж буй билээ. Монгол- Японы хамтарсан археологийн судалгааны анги Дорнод Монголын нутагт Уйгурын үеийн нэгэн балгасыг илрүүлэн малтлага судалгаа хийж буй бөгөөд тухайн дурсгалыг төв Монголын нутагт буй уйгурын үеийн хот суурины үлдэгдэл болон эртний хүннүгийн шороон хэрэмт хотуудтай харьцуулах, онцлог шинжийг тодруулах зорилгоор агаарын зураглал хийж, бүтэц зохион байгуулалтын тодорхойлохоор тус судалгааг хийлээ. Судалгааны үр дүнд дээрх дурсгалын талаарх өмнөх судлаачдын үзэл баримтлалыг дэмжих, эргэж харах, өөрсдийн саналыг дэвшүүлэх бололцоо олдсон тул уг бэсрэг өгүүллийг толилуулж байна.

Түлхүүр үг. Хүннү, Уйгур, Суурин, Шороон хэрэм

Abstract
73
PDF
68

Downloads

Published

2024-07-09

How to Cite

Lochin, I., Batsuuri, A., Ganbaatar, G., Kiyama, K., Nakamura, D., Usuki, I., & Shoki, T. (2024). Results of the Xiongnu and Uyghur settlement and ruins located in the Orkhon-Tamir valley. Studia Archaeologica, 44(1), 125–147. https://doi.org/10.5564/sa.v44i1.3523

Issue

Section

Articles