Paleolithic site at the Bogd Mountain

Authors

  • Ts.Bolorbat Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Building-1. Peace avenue, Ulaanbaatar-13330, Mongolia
  • D.Odsuren Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Building-1. Peace avenue, Ulaanbaatar-13330, Mongolia
  • B.Lkhagvasuren Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Building-1. Peace avenue, Ulaanbaatar-13330, Mongolia
  • E.Donoidugar Department of History, Mongolian National Unıversıty of Educatıon, 14191 baga toiru-14, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar-48, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/sa.v41i1.2479

Keywords:

Bogd mountain, Upper Paleolithic, Core, tools, Spall

Abstract

The stone age sites of Bogd Mountain, located in the area of Uulbayan soum, Sukhbaatar province, were discovered for the first time in the spring of 2019, and a total of 124 lithic artifacts were collected. There are a total of 27 pieces of artefacts of the Levallois types core; Single- and double-platform cores with parallelscars on their flaking surfaces are also known. Tools comprise 33.9% of the total artifacts recovered and include 6 types; however, retouched blanks types dominate.This is site belong to the stages Inintial Upper Paleolithic and Early Upper Paleolithic. Presumably, they have been preserved In situ on the surface in desert, without post-depositional impact.

Богд уулын палеолитын дурсгал

Товчлол. Монгол орны зүүн өмнөд хэсгийн тал, хээрийн бүс нутгийн палеолитын судалгаа харьцангуй хожуу үеэс хийгдэж эхэлсэн байдаг. Энэхүү өгүүлэлд Богд уул хэмээх газраас шинээр илрүүлсэн палеолитын ил суурингийн тухай авч үзэж, бүс нутгийн эртний түүхийн хэрэглэгдэхүүнийг баяжуулахыг зорьсон болно. Богд уулын суурин нь байршил зүйн хувьд тухайн орчны өмнө нь судлагдсан дурсгалтай төстэй. Өмнө талдаа уудам цэлгэр хөндийтэй, араасаа өндөр уулсаар нөмөрлөсөн бөгөөд эртний гол усны эрэг хөвөө даган оршиж буй нийтлэг байдалтай. Чулуун зэвсгийн үйлдвэрлэлийн бүх шатны илэрхийлэл болсон анхдагч цуулалт, багаж зэвсэг, үйлдвэрлэлийн хаягдлын төлөөллийг судлаачид газрын хөрсөн дээрээс илээр түүвэрлэсэн нь чулуун зэвсэг хийх түүхий эдэд тулгуурласан суурин-дархны газар энд байсныг илэрхийлдэг. Мөн чулуун зэвсгийн бүрдэлд леваллуагийн төрхийн үлдэц олдсон нь тухайн бүс нутгийн дээд палеолитын эхэн үеийн үйлдвэрлэлийн онцлогийг илэрхийлэх баримт хэмээн үзсэн бөгөөд бүхэлдээ дээд палеолитын түрүү болон эхэн шатанд хамаарахыг тогтоосон байна.
Түлхүүр үгс: Богд уул, дээд палеолит, үлдэц, зэвсэг, цуулдас

Abstract
77
PDF 148

Author Biographies

Ts.Bolorbat, Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Building-1. Peace avenue, Ulaanbaatar-13330, Mongolia

Researcher of Division of Stone Age

D.Odsuren, Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Building-1. Peace avenue, Ulaanbaatar-13330, Mongolia

Department of History, Mongolian National Unıversıty of Educatıon, 14191 baga toiru-14, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar-48, Mongolia

B.Lkhagvasuren, Institute of Archaeology, Mongolian Academy of Sciences, Building-1. Peace avenue, Ulaanbaatar-13330, Mongolia

Bachelor, Researcher of Division of Innovation and Cooperation Organization

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Tserendorj, B., Davaakhuu, O., Bazargur, L., & Enebish, D. (2022). Paleolithic site at the Bogd Mountain. Studia Archaeologica, 41(1), 12–19. https://doi.org/10.5564/sa.v41i1.2479

Issue

Section

Articles