Surface temperature analysis on the eastern shore of Khuvsgul Lake

Authors

  • Temuujin Khurelbaatar Division of Permafrost Study, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Dashtseren Avirmed Division of Permafrost Study, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Sebastian Westermann Section of Physical Geography and Hydrology, Oslo University, Norway
  • Nandintsetseg Nyam-Osor Division of Permafrost Study, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Purevdorj Tserengunsen Division of Permafrost Study, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2527

Keywords:

ermafrost, Mean annual ground surface temperature, Freezing degree days, Thawing degree days

Abstract

It is crucial to keep the eastern shore of Khuvsgul Lake, which is differentiated from other parts by its unique characteristics. For this case, it is necessary to study permafrost, which plays a certain role in the component of the uniqueness, of this region. Numerous studies have proven that the current climate change has caused accelerating permafrost loss. Therefore, we initiated a study to understand the permafrost condition on the eastern shore of Khuvsgul Lake. The preliminary findings of the study were presented. Nine locations, which were on the same line but had various natural characteristics, were selected for the study. FDD (freezing degree days) and TDD (thawing degree days) values of the sites as well as changes in the mean annual temperature were analyzed in the study. Between the study sites, the mean annual ground surface temperature ranged from -1.67°C to 1.04°C. For the FDD and TDD values of the studied area, site A-10, which was situated on a south-facing slope, had the higher temperature variations, ranging from -1573.2°C to 1953.1°C, while the study sites in the forest had the lower temperature variations, ranging from -881.3°C to 646.1°C. Also, the differences between the FDD and TDD values were highest and 379.9°C at A-10, whereas, it was lowest and -609.2°C at the valley site A-35, where shrubs were predominated. The temperature variations between winter and summer at the study sites were relatively lower and 17°C in the forested area, whereas relatively higher and 25.5°C in the non-forested area.

Хөвсгөл нуурын зүүн эргийн гадаргын температурын анализ

ХУРААНГУЙ

Хөвсгөл нуурын зүүн эрэг нь өөрийн гэсэн өвөрмөц байгалийн тогтцоороо бусад үзэсгэлэнт газруудаас ялгарсаар ирсэн ба үүнийг зүй зохистой байгалийн унаган төрхөөр нь хадгалж үлдээх нь маш чухал юм. Үүний тулд тэрхүү байгалийн үзэсгэлэнт төрхийг бүрэлдүүлэхэд тодорхой хэмжээний үүрэгтэй оролцдог цэвдгийг тухайн бүс нутагт илүү нарийн судлан шинжлэх шаардлагатай. Сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй явагдаж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр цэвдгийн алдрал улам ихсэж байгаа нь олон төрлийн судалгаагаар батлагдсаар байна. Иймд бид Хөвсгөл нуурын зүүн эргийн цэвдгийг илүү нарийн судлахаар уг судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. Энэхүү өгүүлэлд бидний эхлүүлээд байгаа судалгааны ажлын анхан шатны үр дүнг оруулаад байна. Судалгаанд ашиглахаар 9 ширхэг газрын гадаргын хувьд өөр хоорондоо ялгаатай нэг шугамд байрлах цэгүүдийг сонгож авсан. Тухайн цэгүүдийн жилийн дундаж температур болон FDD болон ТDD утгуудын өөрчлөлтийг судалгаанд оруулсан. Гадаргын жилийн дундаж температур нь -1.67°С-ээс 1.04°С-ийн хооронд судалгааны цэгүүд дээр хэлбэлзэж байна. Харин судалгааны цэгүүдийн FDD болон TDD утгуудын хувьд уулын өвөр энгэрт байрлах А-10 цэгт халалт, хөрөлт хамгийн их буюу -1573.2°С-ээс 1953.1°С-ийн хооронд байгаа бол модтой ар хажууд байрлах цэгүүдэд хамгийн бага буюу -881.3°С-ээс 646.1°С-ийн хооронд байна. Мөн FDD болон ТDD утгуудын зөрүү нь хамгийн их нь өвөр энгэрийн А-10 цэгт 379.9°С байсан бол хамгийн бага нь уулсын хөндийд сөөглөг ургамал голдуу ургасан газарт байрлах А-35 цэгт -609.2°С байгаагаар тус тус тогтоогдсон. Судалгааны талбайн газрын гадарга дээрх нь өвөл, зуны улирлын температурын агуураг ойтой ар хажууд маш бага буюу дунджаар 17°С байгаа бол ойгүй газарт 25.5°С тус тус байна.

Түлхүүр үгс: Цэвдэг, ЖДГТ (жилийн дундаж гадрагын температур), ХДХТН (хоногийн дундаж хасах температурын нийлбэр), ХДНТН (хоногийн дундаж нэмэх температурын нийлбэр)

Abstract
125
PDF 144

Author Biography

Sebastian Westermann, Section of Physical Geography and Hydrology, Oslo University, Norway

Associate Professor

References

П. Батимаа, “Монгол орны гол мөрний усны химийн найрлага, чанарын үнэлгээ”, Эрдмийн зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл, МУИС, Улаанбаатар, 1998.

Е. Батчулуун, “Монгол орны физик газарзүй”. Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг ХХК, 2020.

Г. Даваа, “Монгол орны гадаргын усны нөөцийн судалгааны үр дүнгээс”, Улаанбаатар 2017.

Д. Төмөрбаатар, “Монгол орны улирлын ба олон жилийн цэвдэг чулуулаг”, Улаанбаатар: Урлах эрдэм, 155х, 2004.

Ш. Цэгмид, “Монгол орны физик газарзүй”, Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн газар, 1969

Т. Цэнгэл, “Хөвсгөл нуур, эг голын сав газрын усны нөөц горим: Индикацийн арга”, Улаанбаатар: Адмон принт ХХК, 2013.

A. Dashtseren, M. Ishikawa, Y. Iijima, Ya. Jambaljav. “Temperature Regimes of the Active Layer and Seasonally Frozen Ground under a Forest-Steppe Mosaic, Mongolia”. Permafrost and Periglacial Processes 25, (4):295-306, 2014. Available: https://doi.org/10.1002/ppp.1824

B. Etzelmuller, , E. S. F. Heggem, R. Sharkhuu, A. Frauenfelder, Kaab, and C. E. Goulden Mountain permafrost distribution modelling and validation using a multi-criteria approach and DC resistivity tomography in continental central Asian mountains: Example from Hovsgol area, northern Mongolia, Permafrost Periglacial Processes, 17, 91 – 104, 2006. Available: https://doi.org/10.1002/ppp.554

A. Dashtseren, K. Temuujin, S. Westermann, A. Batbold, Y. Amarbayasgalan and D. Battogtokh Spatial and Temporal Variations of Freezing and Thawing indices from 1960 to 2020 in Mongolia. Front. Earth Sci. 9:713498. 2021. Available: https://doi.org/10.3389/feart.2021.713498

Jambaljav Yamkhin, Gansukh Yadamsuren, Temuujin Khurelbaatar, Tsogt-Erdene Gansukh, Undrakhtsetseg Tsogtbaatar, Saruulzaya Adiya, Amarbayasgalan Yondon, Dashtseren Avirmed, Sharkhuu Natsagdorj Spatial distribution mapping of permafrost in Mongolia using TTOP, Permafrost Periglacial Processes, 33, 386 – 405, 2022. Available: https://doi.org/10.1002/ppp.2165

S. Miyazaki, , et al., Interannual and seasonal variations in energy and carbon exchanges over the larch forests on the permafrost in northeastern Mongolia, Polar Science 2014. Available: https://doi.org/10.1016/j.polar.2013.12.004

A. Sharkhuu, , N. Sharkhuu, B. Etzelmuller, E. S. F. Heggem, F. E. Nelson, N. I. Shiklomanov, C. E. Goulden, and J. Brown Permafrost monitoring in the Hovsgol mountain region, Mongolia, J. Geophys. Res., 112, F02S06, 2007. Available: https://doi.org/10.1029/2006JF000543

N. Sharkhuu, Geocryological conditions of the Hovsgol mountainous region, in The Geology, Biodiversity and Ecology of Lake Hovsgol (Mongolia), edited by C. E. Goulden et al., pp. 49 – 62, Backhuys, Leiden, Netherlands. 2006.

T. Wu, Q. Wang, L. Zhao, O. Batkhishig, & M. Watanabe, Observed trends in surface freezing/thawing index over the period 1987-2005 in Mongolia. Cold Regions Science and Technology, 69(1), 105–111. 2011. Available: https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2011.07.003

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Khurelbaatar, T., Avirmed, D., Westermann, S., Nyam-Osor, N., & Tserengunsen, P. (2022). Surface temperature analysis on the eastern shore of Khuvsgul Lake. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 59(43), 195–202. https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2527

Issue

Section

Articles