Forest study in Shariin gol basin

Authors

  • Tsendsuren Dagdan Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Davaajargal Boldbaatar Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Munkhtur Batsukh Division of Water Resources and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Chinzorig Sukhbaatar Division of Water Resources and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2525

Keywords:

Forest resource, Forest cover, Degraded forest area, Satellite data

Abstract

This article reflected the results of determining the forest reserve, changes in the forest cover, and factors influencing the forest in the Shariin Gol River Basin, and the study was carried out under the fundamental research project “Ecological monitoring studies of rivers with high risks of human activities (a case study on the Shariin Gol River)". The Shariin Gol River Basin belongs to the Baruun Khentii Khoshuu of the Umnud-Uvur forest region by the Vegetation Region of Mongolia. The forest reserve in the Shariin Gol River Basin covers territories of Orkhon, Khongor, and Shariin Gol soums of Darkhan-Uul province, and Javkhlan, Yeruu, Mandal, and Bayangol soums of the Selenge province, and occupies 109,276 hectares. Natural forest in the basin was mainly dominated by birch forest with an area of 71,423 hectares (80.8%) followed by pine forest with 17 percent coverage, elm forest with 1.4 percent coverage, and the remaining, which included willow, larch, and elm forests. The forest cover map of the basin was mapped using satellite data from 1987 and 2018. In conclusion, the changes in forest cover were associated with forest fires and minings, and a reduction of the forest area, which has been regrowing after being damaged by forest and wildfires, was due to its classification into pasture land in the satellite data.

Шарын голын сав газрын ойн судалгаа

ХУРААНГУЙ

“Хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өндөр эрсдэлтэй голын экологийн мониторингийн судалгаа” сэдэвт суурь судалгааны төслийн хүрээнд хийгдсэн Шарын голын сав газрын ойн санг тодорхойлох, ойн бүрхэвчид гарсан өөрчлөлт, нөлөөлсөн хүчин зүйлийг тодорхойлох зорилго бүхий судалгааны дүнг энэ өгүүлэлд тусгалаа. Шарын голын сав газар нь Монгол орны ой-ургамалжлын мужлалаар Өмнөд-Өвөр байгалийн ой-ургамалжлын мужийн Баруун Хэнтийн хошуунд хамаарагдаж байна. Шарын голын сав газрын Ойн сан нь Дархан-Уул аймгийн Орхон, Хонгор, Шарын гол сумд, Сэлэнгэ аймгийн Жавхлант, Ерөө, Мандал, Баянгол сумдын ойн сангийн хэсгүүдээс бүрдэж байгаа бөгөөд нийт 109276 га талбайг эзэлж байна. Сав газрын байгалийн ойн зонхилох хувийг (80.8%) 71423 га талбайтай хусан ой эзэлж байгаа бөгөөд байгалийн ойн талбайн 17,0 хувийг нарсан ой, 1,4 хувийг улиангаран ой, үлдсэн хэсгийг бургасан, шинэсэн, хайлаасан ой бүрдүүлж байна. Сав газрын ойн бүрхэвчийн зургийг 1987 ба 2018 оны хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан зураглан гаргалаа. Ойн бүрхэвчийн талбайн өөрчлөлт нь ойн түймэр болон уул уурхайн олборлолттой холбоотой байсан бөгөөд ой, хээрийн түймэрт өртөөд сэргэн ургаж байгаа ойн талбай нь сансрын хиймэл дагуулын мэдээнд бэлчээрээр ангилагдаж байсан тул ойн талбай буурсан дүнтэй гарсан байлаа.

Түлхүүр үг: Ойн сан, ойн бүрхэвч, Доройтсон ойн талбай, Хиймэл дагуулын мэдээ

Abstract
102
PDF
136

References

Khansaritoreh, Elmira; Dulamsuren, Choima; Klinge, Michael; urbaatar; Bat-Enerel, Banzragch; Batsaikhan, Ganbaatar; Khenlenchimeg; Sain-Dondov, Davaadorj; Yeruult,Yolk; Tsogtbaatar, Jamsran; Tuya, Daramragchaa; Leuschner, C; Hauck, Markus. Higher climate warming sensitivity of Sibirian larch in small than large forest islands in the fragmented Mongolian forest steppe. Journal Global Change Biology Bioenergy. 2017. Available: https://doi.org/10.1111/gcb.13750

Д. Амарсайхан, М. Ганзориг, А. Мөнх-Эрдэнэ, Д. Энхжаргал, Орчин үеийн зайнаас тандах дагуулууд болон төхөөрөмжүүд. Улаанбаатар, 24 хэв.хуудас. 2015.

Д. Амарсайхан, Ц. Адьяасүрэн, М. Саандарь, Зайнаас тандах судлал, газарзүйн мэдээллийн системийг байгалийн нөөцийн менежментэд ашиглах нь. 5-дахь хэвлэл, Улаанбаатар, 43.7хэв.хуудас. 2014.

Ч. Доржсүрэн, Ч. Дугаржав, З. Цогт, ба бусад. Монгол орны ойн таксацын лавлах. Улаанбаатар: Бэмби сан, 263 х. 2012.

Леса Монгольской Народной Республики: География и типология / Биологические ресурсы и природные условия МНР. Том 11. –Москва: Наука, 128 с. 1978.

Ч. Дугаржав, 2006. Монгол орны шинэсэн ой. -Улаанбаатар: “Бемби сан” хэвлэлийн газар, 250 х.

Дархан уул аймгийн ой зохион байгуулалтын тайлан / Ойн судалгаа хөгжлийн төв. Улаанбаатар, 77 х. 2013.

Сэлэнгэ аймгийн ой зохион байгуулалтын тайлан. Ойн судалгаа хөгжлийн төв. Улаанбаатар, 90 х. 2016.

Дархан уул аймгийн ойн сангийн таксацийн бичиглэл. Ойн судалгаа хөгжлийн төв. Улаанбаатар, 208 х. 2013.

Ж. Түшигмаа, Баруун Хэнтийн бүс нутгийн тайгын нарсан ойн мод огтлолтын дараах ургамлан бүрхэвчийн өөрчлөгдөл. Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. №17. Улаанбаатар, х.139-142. 2007.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Dagdan, T., Boldbaatar, D., Batsukh, M., & Sukhbaatar, C. (2022). Forest study in Shariin gol basin. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 59(43), 174–183. https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2525

Issue

Section

Articles