Regeneration and changes in plant community of the subtaiga forbs-fescue larch forest destroyed by harmful insects

Authors

  • Altanzagas Batbaatar Botanic Garden and Research Institude, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia https://orcid.org/0000-0002-6480-6666
  • Dorjsuren Chimidnyam Botanic Garden and Research Institude, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia
  • Undraa Munkhoo Botanic Garden and Research Institude, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia
  • Dolgor Nergui Botanic Garden and Research Institude, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia
  • Batdorj Dovdondemberel Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 15100, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjb.v5i31.3272

Keywords:

Siberian larch, harmful insects, plant communities change, forest regeneration

Abstract

In Mongolia, in recent years, the number of harmful insects has increased, causing the same damage as fires. This article presents the results of a long-term observation of regeneration and plant community change in the forest which in 2001 was destroyed by a Siberian moth in Gachuurt valley of the green zone of the city of Ulaanbaatar. Within 21 years after the destruction of the forest by harmful insects, natural regeneration of the forest does not occur, and the forbs-fescue meadow community is formed due to the process of terrain degradation. Larch forests destroyed by insects can only be restored by planting larch seedlings.

Хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн алаг өвс-улалжит тайгархаг шинэсэн шинэсэн ойн ургамал бүлгэмдлийн өөрчлөгдөл, сэргэн ургалт

Хураангуй. Монгол оронд сүүлийн жилүүдэд хөнөөлт шавжийн тоо толгой олширч түймрээс дутахгүй хөнөөл учруулж байна. Гачуурт орчмын ногоон бүсийн ойд 2001 онд гарсан Сибирийн хүр эрвээхэйн хүрэнцэрт идэгдэж үхсэн алаг өвс-улалжит шинэсэн ойн сэргэн ургалт, ургамал бүлгэмдлийн өөрчлөгдлийн олон жилийн мониторингийн үр дүнг энэхүү өгүүлэлд оруулав. Хөнөөлт шавжид нэрвэгдэж хатсанаас хойш 21 жилийн хугацаанд ойн байгалийн сэргэн ургалт огт ажиглагдаагүй ба хээржих үйл явц явагдаж алаг өвс-улалжит нугын хээрийн бүлгэмдэл үүссэн байна. Хөнөөлт шавжид нэрвэгдэж үхсэн шинэсэн ойг шинэсний тарьцаар ойжуулалт хийх замаар нөхөн сэргээх боломжтой.

Түлхүүр үгс: Сибирь шинэс (Larix sibirica), Хөнөөлт шавж, Ургамал бүлгэмдлийн өөрчлөгдөл, Ойн сэргэн ургалт

Abstract
43
PDF
51

Downloads

Published

2023-10-09

How to Cite

Batbaatar, A., Chimidnyam, D., Munkhoo, U., Nergui, D., & Dovdondemberel, B. (2023). Regeneration and changes in plant community of the subtaiga forbs-fescue larch forest destroyed by harmful insects. Mongolian Journal of Botany, 5(31), 153–170. https://doi.org/10.5564/mjb.v5i31.3272

Issue

Section

Articles