Seven lichens were registered in the mountain-steppe region of Mongolian Altai

Authors

  • Enkhtuya Ochirbat Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Javkhlan Samiya Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaandaatar 13330, Mongolia
  • Byambasuren Purevdorj Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjb.v4i30.2582

Keywords:

Lichens, new record, Caloplaca crenulatella

Abstract

In 2019 on field time study in Mongolian-Altai heigh mountain steppe region we collected 120 lichen samples from different substratum in heigh mountain area (altitude: 2527-2770 m). We identified some interesting species such as Buellia geophila (Florke ex Sommerf.) Lynge, Caloplaca cerina (Ehrh. Ex Hedw.) Fr., Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch., Rinodina mniaraea (Ach.) Korrb., Vulpicida tubulosus (Schaer) J.E.Mattsoon & M.J.Lai, Caloplaca crenulatella (Nyl.) H.Oliver and Phaeophyscia squarrosa Hale. These species firstly recorded in the Mongolian Altai mountain steppe region.

Монгол-Алтайн уулын хээрийн тойрогт тэмдэглэсэн 7 зүйл хагийн шинэ цэгүүд

Хураангуй. Манай орны хуурай гандуу уулархаг нутгийн хүрээнд тусгайлан тодорхой газар нутгийн хагийн аймгийг тусад нь судалсан судалгаа огт хийгдээгүй ирсэн. Иймд уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөгөөр байгалийн аясаар нөхөн сэргэх чадвар хязгаарлагдмал хагийн төрөл зүйлүүдийн олон янз байдалд чухал амьдрах орчинг хагаар тогтоох зорилгоор 2019 онд хэрэгжүүлсэн хээрийн судалгааны үр дүнд Монгол орны ургамал газарзүйн Монгол-Алтайн өндөр уулын хээрийн тойрогт Buellia geophila (Florke ex Sommerf.) Lynge; Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.; Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch.; Rinodina mniaraea (Ach.) Korrb.; Vulpicida tubulosus (Schaer) J.E. Mattsoon &M.J. Lai; Caloplaca crenulatella (Nyl.) H.Oliver болон Phaeophyscia squarrosa Hale. гэсэн 7 зүйлийн тархацын шинэ цэгийг бүртгэв.

Түлхүүр үгc: Хаг биот, тархацын цэг, Caloplaca crenulatella.

Abstract
70
PDF 115

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Ochirbat, E., Samiya, J., & Purevdorj, B. (2022). Seven lichens were registered in the mountain-steppe region of Mongolian Altai. Mongolian Journal of Botany, 4(30), 40–50. https://doi.org/10.5564/mjb.v4i30.2582

Issue

Section

Articles