Study of quality evaluation and hepatoprotective effect of Licozinat matrix tablet

Authors

  • Otgonsuren D School of Pharmacy, Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar 14210, Mongolia
  • Davaasuren Ts School of Pharmacy, Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar 14210, Mongolia
  • Enkhtuul B School of Pharmacy, Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar 14210, Mongolia
  • Wang Huang Inner Mongolia University for the Nationalities, Tongliao 028000, Inner Mongolia, China
  • Bao Liming Inner Mongolia University for the Nationalities, Tongliao 028000, Inner Mongolia, China
  • Bayisiguleng Bayasgalan Inner Mongolia University for the Nationalities, Tongliao 028000, Inner Mongolia, China
  • Davaadagva D School of Pharmacy, Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar 14210, Mongolia
  • Jambaninj D School of Pharmacy, Mongolian National University of Medical Sciences, Ulaanbaatar 14210, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/bicct.v0i6.1097

Keywords:

Glycyrrhiza, monoammonium glycyrrhizinate, matrix tablet, hepatoprotective effect

Abstract

Monoammonium glycyrrhizinate of Glcyrrhiza root has been used as an expectorant, detoxificator, anti-allergic, and antioxidant. Japanese researchers have been determined its anti-hepatitis A, B, C, D viruses activity. Therefore, we isolated mono-ammonium glycyrrhizinate from Glycyrrhiza root, grown in Mongolia and developed controlled release matrix tablet. Appropriate excipients were chosen for matrix tablet: lactose as a diluent, 5% of PVP-K30 as a binder, HPMC as a matrix former, 3% of talc and 1% of magnesium stearate as a glidiant or lubricant. We prepared matrix tablet by wet granulation method and pressed by 2.5 kPa pressure. Formulation 5 (F5) was determined the most qualified tablet design and it released drug constantly in vitro. For the determining of hepatoprotective effect, we studied influence on hepatocytolis of preparation in vivo by the histological method. Results of the study showed that the Licozinat matrix tablet was appropriate at a 52 mg/kg dose once daily.

Ликозинат матрикс шахмалын чанарын болон элэг хамгаалах үйлдлийн судалгаа

Хураангуй: Чихэр өвсний үндсэнд агуулагдах моноаммонийн глициризинат нь цэр ховхлох, хордлого тайлах, харшлын эсрэг, антиоксидант үйлдэлтэй. Японы эрдэмтдийн судалгаагаар моноаммонийн глициризинат нь элэг хамгаалах болон А, В, С, D вирүсээр үүсгэгдсэн элэгний үрэвсэлд вирүсийн идэвхжлийг саатуулдаг нь тогтоогдсон байна. Бид өөрийн оронд ургадаг Уралын чихэр өвсний үндэснээс моноаммонийн глицирризинатыг цэврээр ялган авч эмчилгээний өндөр ач холбогдол бүхий матрикс хэлбэрийн шахмал гарган авч практикт нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ.
Бид эмийн бодисоо зохицуулалттай чөлөөлдөг матрикс шахмалын тохирох дүүргэгч бодисоор лактоз, холбогч бодисоор PVP-K30 5% концентрациар, матрикс үүсгэгчээр НРМС, гулсуулагч тослох бодисоор тальк 3%, магнийн стеарат 1%-ийн холимгийг сонгох нь тохиромжтой болохыг тогтоов.
In vitro нөхцөлд эмийн бодисын чөлөөлөгдөлтийг тодорхойлоход F5 загварын шахмал нь эмийн бодисоо жигд хурдтайгаар чөлөөлж байв. Туршилтын амьтанд in vivo нөхцөлд бэлдмэлийн элэг хамгаалах үйлдлийг элэгний эсийн задралд хэрхэн нөлөөлж буй болон гистологийн аргаар судлахад Ликозинат матрикс шахмал эмийг 52 мг/кг тунгаар өдөрт нэг удаа уулгах нь тохиромжтой болохыг тогтоолоо.

Түлхүүр үгс: Чихэр өвс, моноаммонийн глицирризинат, матрикс шахмал, элэг хамгаалах идэвх

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1539
PDF 2556

Downloads

Published

2018-12-21

How to Cite

D, O., Ts, D., B, E., Huang, W., Liming, B., Bayasgalan, B., D, D., & D, J. (2018). Study of quality evaluation and hepatoprotective effect of Licozinat matrix tablet. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology, (6), 29–34. https://doi.org/10.5564/bicct.v0i6.1097