Medicinal plants - Therapeutic effective compounds

Authors

  • Odontuya G Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/bicct.v0i6.1096

Keywords:

plant, secondary metabolite, therapeutic effect, advanced technology

Abstract

In plants, substances starting with a simple skeleton to highly complex chemical structures having specific activities are synthesized. Plants are still considered a resource of valuable raw materials for producing different therapeutic and health supporting products, as well as a pool of significant pharmacological active compounds. According to the analysis of the recent PubMed research trends, it was observed that the number of scientific research interest targeting plant-derived natural products had increased. New approaches for discovery of medicinal plants, isolation, identification and characterization of secondary metabolites, and resupply of plant-derived natural products are being developed. Meanwhile, the usage of medicinal plants and plant-derived natural products for any disease conditions is being increased worldwide. There is a limited possibility to isolate therapeutically active compounds from natural-originated plants and resupply them in the market. Therefore, alternative resupply approaches are being developed that they rely on biotechnological products and chemical synthesis. Currently, the research on medicinal plants and plant-derived secondary products is going with success using a broad interdisciplinary approach of chemical and biological sciences involving advanced technologies. Medicinal plants are a source of therapeutically active compounds and new drugs, and other health supporting products.

Эмийн ургамал - Эмчилгээний идэвхт нэгдэл

Хураангуй: Ургамалд хамгийн энгийнээс эхлээд маш нарийн нийлмэл бүтэц байгууламжтай эмчилгээний идэвхт бодис нийлэгжиж байдаг ба ургамал нь эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний үнэт түүхий эд бөгөөд фармакологийн идэвхт нэгдлийн сан болж байна. Сүүлийн үеийн PubMed-д хэвлэгдсэн бүтээлүүдэд дүн шинжилгээ хийхэд ургамлын гаралтай байгалийн нэгдлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр сонирхон судлах явдал өссөн байна. Эмийн ургамлыг олж илрүүлэх, түүнээс хоѐрдогч метаболитыг ялгах, шинж чанарыг тодорхойлох, таньж илрүүлэх, ханган нийлүүлэх арга зүй, аргачлал боловсронгуй болж, аливаа өвчний эмчилгээнд ургамлыг хэрэглэх хандлага өсөж байна. Эмчилгээний идэвхтэй бодисыг зөвхөн байгалийн ургамлаас ялган зах зээлд ханган нийлүүлэх боломжгүй тул биотехнологийн арга болон химийн нийлэгжүүлэлт гэсэн өөр бусад аргыг хэрэглэж байна. Ийм чиглэлийн судалгааг хими, биологийн шинжлэх ухааны олон салбарын мэдлэг, мэдээллийн уялдаа холбоонд тулгуурлан орчин үеийн ололт, дэвшилтэт технологийг ашиглан хийж байна. Ургамал бол эмчилгээний идэвхт бодис ба шинэ эм, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний эх сурвалж юм.

Түлхүүр үгс: ургамал, хоёрдогч метаболит, эмчилгээний идэвх, дэвшилтэт технологи

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1657
PDF 11529

Downloads

Published

2018-12-21

How to Cite

G, O. (2018). Medicinal plants - Therapeutic effective compounds. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology, (6), 21–28. https://doi.org/10.5564/bicct.v0i6.1096