The measurement methodology of saddles :

Special focus on findings from Dugui tsahir, Khuiten Khoshuu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/sa.v44i1.3530

Keywords:

a saddle wood with a wide, spacious seating, a certain number of measuring points

Abstract

During the 6th - 17th centuries, saddles and their accoutrements have been frequently found in archaeological excavations. In this article, using the currently used nomenclature of saddle wood, we compared and measured the saddle wood from the 10th century from Dugui tsahir’s rock burial in Bayantsagaan
Sum, Bayankhongor province, and the 17th-century saddle wood from Khuiten Khoshuu‘s rock burial in Delgerkhaan Sum, Khentii province, and tried to develop a unified measurement methodology.

Эмээлийн модыг хэмжиж тодорхойлох арга зүй: Дугуй цахир, Хүйтэн хошууны олдворын жишээн дээр

Товчлол. VI – XVII зууны үед холбогдох эмээл түүний тоног хэрэглэл археологийн малтлага судалгаагаар цөөнгүй илэрч олддог. Энэхүү өгүүлэлд эдүгээ хэрэглэгдэж буй эмээлийн модны нэршлийг– ашиглан Баянхонгор аймгийн Баянцагаан сумын Дугуй цахирын хадны оршуулгаас гарсан X зуунд холбогдох эмээлийн мод, XVII зуунд холбогдох Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын Хүйтэн хошууны хадны оршуулгаас гарсан эмээлийн мод хоёрыг харьцуулан хэмжиж, нэгдсэн нэг хэмжилтийн арга зүйг боловсруулах оролдлого хийв.

Түлхүүр үг. Өргөн, уужим суудалтай эмээлийн мод, тодорхой тооны хэмжилтийн цэг

Abstract
22
PDF
23

Downloads

Published

2024-07-09

How to Cite

Sanjperlee, E. (2024). The measurement methodology of saddles :: Special focus on findings from Dugui tsahir, Khuiten Khoshuu. Studia Archaeologica, 44(1), 210–217. https://doi.org/10.5564/sa.v44i1.3530

Issue

Section

Articles