Discussing about the ceramic with array-attached decoration found in Xianbei and the Sarmatian-Late Scythian period remains

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/sa.v44i1.3521

Keywords:

Xianbei, Sarmatian, Late-Scythian, Bosporus Kingdom, ceramic, decoration

Abstract

There were some array-attached decoration ceramics had been found in Xianbei remains. Similar ones were widely seen in the Western Eurasian steppes, especially the Late-Scythian reimains in Crimea, the remains of the Bosporus Kingdom and the Samatian remains. This research discussed the types, evolutions and functions of this kind of ceramics. And according to the concerning burial structures, burial rites, accompanied objects and some other factors, it could give us a perspective to observe the the relationship between the Xianbei groups and the peoples in the Western Eurasian steppes.

Сяньби болон Сармат Скифийн үеийн хэд хэдэн чимэглэл хавсарсан шавар вааран эдлэлийн тухай

Товчлол. Сяньбигийн оршуулгаас олдсон хэд хэдэн чимэглэл хавсарсан шавар вааран эдлэлүүд олджээ. Үүнтэй төстэй чимэглэлийг Баруун Евразийн тал хээр, ялангуяа Крым дахь Скифийн хожуу үе, Босфорын хаант улсын үе, Саматын үед өргөн тархсан шавар ваар савны үлдэгдлээс харж болох юм. Энэхүү өгүүлэлд энэ төрлийн шавар вааран эдлэлийн төрөл, хувьслын талаар хөндөн авч үзнэ. Мөн оршуулгын байгууламж, оршуулгын зан үйл, дагалдах эд зүйлс болон бусад баримтуудаас үзэхэд Сяньбигийн бүлгүүд болон Баруун Евразийн тал нутаг дахь ард түмний хоорондын харилцааг ажиглах боломжийг бидэнд өгч байгаа юм.

Түлхүүр үг. Сяньби, Сармат, Хожуу скифчүүд, Босфорын хаант улс, ваар сав, чимэглэл

Abstract
19
PDF
26

Downloads

Published

2024-07-09

How to Cite

Yan, M. (2024). Discussing about the ceramic with array-attached decoration found in Xianbei and the Sarmatian-Late Scythian period remains. Studia Archaeologica, 44(1), 99–109. https://doi.org/10.5564/sa.v44i1.3521

Issue

Section

Articles