ХҮЧТЭЙ ХОЛБООСТ МУЖААС СУЛ ХОЛБООСТ МУЖ РУУ ШИЛЖИХ ШИЛЖИЛТИЙГ ТЭГ БУС ТЕМПЕРАТУРТ SU(2) ЛАТТИС ГЭЙЖ ОНОЛООР СУДЛАХ НЬ

Authors

  • Содбилэг Ч ШУА-ийн Физик Технологийн Хүрээлэн
  • Энхтуяа Г ШУА-ийн Физик Технологийн Хүрээлэн

DOI:

https://doi.org/10.5564/pmas.v57i3.887

Keywords:

Lattice QCD, quark confinement, roughening transition, string tension, flux tube,

Abstract

Энэхүү судалгааны ажлаар тэг температуртай үед конфайнмент фазад илэрдэг үзэгдэл болох глюоны урсгалын хоолойн таталцлын коэффициентийн утга нь хүчтэй холбоост мужаас сул холбоост муж руу шилждэг шилжилтийг тэг бус температурт буюу өөрөөр хэлбэл тодорхой температуртай тохиолдолд SU(2) цэвэр латтис гэйж онолоор симуляци хийн ажиглахыг зорилоо.
Бид глюоны урсгалын хоолойн өргөнийг урсгалын хоолой доторх орны хүчлэгийн хромо цахилгаан компонентийн хөндлөн түгэлтээс гарган авч кварк хоорондын зай ба температураас хамаарах хамаарлыг гаргав. Кваркуудын хоорондын зайг ихэсгэхэд глюоны урсгалын хоолойн өргөн өргөсдөгийг дахин батлан харуулсан. Харин холбоосын тогтмолын утгыг ихэсгэхэд урсгалын хоолойн өргөн тодорхой нэг утга хүртэл монотон байж байгаад тухайн утганд огцом өргөсөж байгааг харуулсан болно.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1726
PDF
1839

Downloads

Published

2017-10-25

How to Cite

Ч, С., & Г, Э. (2017). ХҮЧТЭЙ ХОЛБООСТ МУЖААС СУЛ ХОЛБООСТ МУЖ РУУ ШИЛЖИХ ШИЛЖИЛТИЙГ ТЭГ БУС ТЕМПЕРАТУРТ SU(2) ЛАТТИС ГЭЙЖ ОНОЛООР СУДЛАХ НЬ. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(3), 37–50. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i3.887

Issue

Section

Articles