A Comparative Study on Some Homonymous Terms

(In the case of Mongolia and Inner Mongolia)

Authors

  • Sarangol Liuyue Department of Language Studies of the Institute of Social Sciences of Inner Mongolia, Hohhot, China

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3444

Keywords:

terminology, homonymy, lexicology, concept, literary language, scientific discipline

Abstract

There are two types of homonyms in the terminology system. First, interdisciplinary homonymy is when the same terminology designates different concepts from different fields. Many words in the Mongolian language, such as үе, эд, үндэс represent different concepts of various fields of science. Secondly, homonyms are formed by metaphorically transferring the meaning of literary language words into terminology. Several words in Mongolian, such as хамар, нүүдэл and онгоц, have become terms. Thirdly, the phenomenon of expressing different concepts with the same term and words used in Mongolia and Inner Mongolia will be considered and its reasons and etymology will be explained. Those homonyms will be considered in terms of term formation principles and methods.

Нэр томьёоны ижил нэрийн харьцуулсан судалгаа
(Монгол, Өвөр Монголын жишээн дээр)

Хураангуй: Нэр томьёоны тогтолцоонд ижил нэрийн хоёр төрөл байдаг. Нэгдүгээрт, нэг нэр томьёо өөр өөр салбарын ухагдахууныг тэмдэглэснийг шинжлэх ухааны салбар хоорондын ижил нэр гэнэ. Монгол хэлний үе, эд, үндэс, тойрог зэрэг олон үг шинжлэх ухааны янз бүрийн салбарын ухагдахууныг илэрхийлдэг. Хоёрдугаарт, утга зохиолын хэлний үгийн утгыг нэр томьёоны хүрээнд зүйрлэн шилжүүлж хэрэглэснээр ижил нэр үүсдэг. Монгол хэлний хамар, нүүдэл, тоорцог, хямрал, өнцөг зэрэг үгс нэр томьёо болжээ хэмээн О.Адьяа авч үзсэн буй. Өгүүлэлд, Монгол, Өвөр Монголд хэрэглэж байгаа нэр томьёонд ижил нэр томьёогоор адил бус ухагдахууныг илэрхийлэх үзэгдлийг нэр томьёоны ижил нэрийн төрөлд авч үзэж, түүний үүссэн шалтгааныг хоёр орны нэр томьёо оноон тогтоох зарчим, арга зүйн талаас тайлбарлах бөгөөд ингэхдээ тэдгээр ижил нэр нь нэг ухагдахууныг адил бус нэр томьёогоор илэрхийлэх үзэгдлийг үүсгэх гол сурвалж болохыг судлав.
Түлхүүр үг: нэр томьёо, ижил нэр, үгийн сан, ухагдахуун, утга зохиолын хэл, салбар шинжлэх ухаан

Abstract
26
PDF
21

Author Biography

Sarangol Liuyue, Department of Language Studies of the Institute of Social Sciences of Inner Mongolia, Hohhot, China

Department of Mongolian language, the School of Humanities and Social Sciences, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Liuyue, S. (2023). A Comparative Study on Some Homonymous Terms: (In the case of Mongolia and Inner Mongolia). Mongolian Journal of Applied Linguistics, 8(1), 168–181. https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3444

Issue

Section

Articles