The Study of Language Use Errors: The Person-Based Approach

Authors

  • Nansalmaa Nyamjav Department of European Studies, the School of Arts and Sciences, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3443

Keywords:

linguistic norm, typology of error, code-mixing, language transfer

Abstract

In this article, the academic articles of researchers in the linguistic field are considered as study materials in terms of linguistic norm and error analysis. Linguistic norms shouldn’t solely be based on the semiotics, but also look at the language users, with a person-based approach. As a result of the study, we have found a serious case of language transfer in Mongolian research papers, through an excessive and inappropriate use of foreign languages, particularly English.

Хэлний хэрэглээний алдаа судлал: хүнд суурилсан хандлага

Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд хэлний салбарын судлаачдын эрдэм шинжилгээний өгүүллийг баримт болгон авч, хэм хэмжээнээс гажсан хэрэглээнд дүн шинжилгээ хийн, алдааны хэв шинж, шалтгааныг тодорхойлохыг зорив. Хэлний хэм хэмжээг зөвхөн хэлний тэмдгийн тогтолцоонд хамааруулах нь хангалтгүй, харин хэлийг хэрэглэгч хүнд хамааруулж үзэх нь зүйтэй юм. Эрдэм шинжилгээний салбарт ажиллагсад бүтээлдээ хос (олон) хэл хэрэглэдэг бодит байдлаас үүдэн хэл холилдох үзэгдэл болж, монгол хэлэнд гадаад, тухайлбал, англи хэл, монгол хэлний тогтолцооны бүх түвшинд мэдэгдэхүйц нөлөөлөх болжээ гэж дүгнэв.
Түлхүүр үг: эрдэм шинжилгээний бүтээлийн хэл, хэлний хэм хэмжээ, алдааны хэв шинж, хэл холилдох, гадаад хэлний нөлөө

Abstract
32
PDF
33

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Nyamjav, N. (2023). The Study of Language Use Errors: The Person-Based Approach. Mongolian Journal of Applied Linguistics, 8(1), 149–167. https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3443

Issue

Section

Articles