Using Archaic Words as Terminology

Authors

  • Gendenpil Khuuduu Department of Applied Linguistics, the Institute of Language and Literature, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3436

Keywords:

terminology standardization, terminology standard, terms, archaism, concept, designation

Abstract

The article deals with the possibility of creating terms with archaic words based on the corpus which the Sector of Applied Linguistics, the Institute of Language and Literature, Mongolian Academy of Sciences in collaboration with National Council for Language Policy created from 85 standards of the database of the Mongolian Agency for Standard Metrology. The corpus includes 10421 terms. Archaic words of a language are included in the resource of the passive vocabulary. However, it is important to use them for term formation by semantic transfer and terminologization. The author tries to suggest own proposal on how to use archaic words as terms in terminology standards.

Хуучин үгийг нэр томьёоны үүргээр хэрэглэх нь
(Монгол Улсын стандартчилсан нэр томьёоны хүрээнд)

Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд монгол хэлний үгийн сангийн найрлага бүрэлдэхүүнд хамаарах хуучин үгээр нэр томьёо хэрхэн оноох тухай ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбар, Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн Ажлын албатай хамтран бүрдүүлсэн 85 стандартын 10421 нэр томьёо, тодорхойлолт бүхий хөмрөгийн хүрээнд авч үзэв. Хэлний хуучин үг нь идэвхгүй үгийн сангийн нөөцөд багтах боловч түүнийг үндсэн утгаар, аль эсвэл утга шилжүүлэн, нэр томьёоны үүргээр хэрэглэх нь харь гаралтай нэр томьёог уугуул үгээр оноох, хуучин үгийг сэргээн хэрэглэх зэрэг ач холбогдолтой юм.
Нэр томьёоны стандартчилал гэдэг нь нэр томьёог тусгай стандартад нийцүүлэн батлах үйл явц юм. Иймд нэр томьёоны ухагдахуун, нэрлэлтийг жигдлэх тухайд стандартчилсан нэр томьёоны хүрээнд тайлбарлав.
Түлхүүр үг: нэр томьёоны стандартчилал, нэр томьёоны стандарт, нэр томьёо, хуучин үг, ухагдахуун, нэрлэлт

Abstract
46
PDF
45

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Khuuduu, G. (2023). Using Archaic Words as Terminology. Mongolian Journal of Applied Linguistics, 8(1), 26–38. https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3436

Issue

Section

Articles