Public Service Broadcasting as Subjects and Objects of Media Study:A Philosophical Examination

Authors

DOI:

https://doi.org/10.69542/mjhss.v8i17.3425

Keywords:

Public Sphere, philosophy of media research, theoretical frameworks, grounded theory, dual perspectives, empirical research

Abstract

Public Service Broadcasting (PSB) has long been a subject of study in the media landscape and communication disciplines. This paper aims to summarize PSB research by engaging with philosophical and conceptual issues that consider PSB as both objects and subjects of media study. Why does PSB need to be studied in a dual capacity and explore the implications of this approach? PSB is a subject tool when media characteristics are studied in grounded theory in practice and when studied by the complexities considered as objects inherent in media research. Therefore, I aim to suggest various theoretical frameworks for studying PSB to emphasize the importance of balancing grounded theory with an appreciation for the dynamics of PSB in media research.

Олон нийтийн Өргөн Нэвтрүүлгийн байгууллага нь мэдээллийн хэрэгслэлийн судалгааны объект, субъект болох нь: Философийн ажиглалт

Олон нийтийн радио телевиз нь хэвлэл мэдээллийн болон харилцаа холбооны салбарт судлагдсаар ирсэн сэдвийн нэг билээ. Энэхүү судалгааны өгүүлэлдээ олон нийтийн радио телевизийг хэвлэл мэдээллийн судалгааны объект, харилцаа холбооны салбарын субъект хэмээн үзэх философи, үзэл баримтлалын асуудлыг хөндөж, энэ чиглэлийн судалгааг нэгтгэх зорилгыг дэвшүүллээ. Судалгааны томоохон энэхүү нэгжийг 2 талаас нь судлах шаардлага нь олон нийтийн радио телевизийг хэвлэл мэдээллийн шинж чанараар нь практикт үндэслэн онолоор судлах, хэвлэл мэдээллийн судалгаанд хамаарах объект гэж үзэх үндэслэлтэй холбоотой юм. Тиймээс хэвлэл мэдээллийн судалгаанд мэдээллийн энэ байгууллагын динамик үнэлгээ, онол хоорондын тэнцвэрт байдлын ач холбогдлыг тодорхойлохын тулд онолын олон талт хүрээг ашиглахыг энэхүү судалгааны өгүүллээрээ санал болгож байна.

Түлхүүр үг:  Олон нийт, мэдээллийн хэрэгслийн судалгааны философи, онолын хүрээ, учир шалтгааны онол, хосолсон төлөв, эмперик судалгаа

Abstract
43
PDF
32

Downloads

Published

2023-12-26

How to Cite

Tsevegjav, T. (2023). Public Service Broadcasting as Subjects and Objects of Media Study:A Philosophical Examination. Mongolian Journal of Humanities and Social Sciences, 8(17), 123–134. https://doi.org/10.69542/mjhss.v8i17.3425

Issue

Section

Articles