Thematic Classification of Educationally Significant Phrases

Authors

  • Tsolmon Shirnen Department of Russian, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Urgamal Ravdanjamts Department of Russian, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0002-8117-8809
  • Anar Badrakh Department of Russian, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.69542/mjhss.v8i17.3419

Keywords:

learning process, educatioin, cognition, emotions, human activity

Abstract

Mongolians have effiently paid attention to their young children's knowledge and education from generation to generation, and in order to properly develop their upbringing, morals, and aesthetics, they have organised educational activities based on phrases and idioms passed down through the people. When we attempted to define such phrases and idioms based on their cognitive and educational relevance, we have considered Mongolian national customs, habits, features and the ways of thinking or mentality. 

Сурган хүмүүжүүлэх ач холбогдол бүхий хэлц хэллэгийг сэдэвчлэн ангилах нь

Хураангуй: Аливаа ард түмний сурган хүмүүжүүлэх ухааны үндэс нь ардын аман зохиолын бүх төрөл зүйлд болон тухайн ард түмний дунд үеэс үед уламжлагдан ирсэн хэлц үг хэллэгт тусгалаа олсон байдаг бөгөөд энэ нь өсвөр үеийнхэнд ёс суртахуун, оюун ухаан, хөдөлмөр, гоо үзэсгэлэн, бие бялдрын боловсрол олгох замаар үеийн үед уламжлагдан ирсэн билээ. Бид энэхүү өгүүлэлдээ танин мэдэхүйн болон сурган хүмүүжүүлэх ач холбогдлоор нь хэлц үг хэллэгийг ангилах оролдлого хийсэн ба тэдгээрийг ашиглан сургалтын үйл явцыг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжтой гэж үзсэн болно.

Түлхүүр үг: Сургалтын үйл явц, боловсрол, танин мэдэхүй, сэтгэл хөдлөл, хүний үйл ажиллагaa

Abstract
32
PDF
40

Author Biographies

Tsolmon Shirnen, Department of Russian, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

Ph.D, Associate Professor,

Urgamal Ravdanjamts, Department of Russian, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

Ph.D

Anar Badrakh, Department of Russian, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

MA

Downloads

Published

2023-12-26

How to Cite

Shirnen, T., Ravdanjamts, U., & Badrakh, A. (2023). Thematic Classification of Educationally Significant Phrases. Mongolian Journal of Humanities and Social Sciences, 8(17), 58–67. https://doi.org/10.69542/mjhss.v8i17.3419

Issue

Section

Articles