Translation of Educational Terms

Authors

DOI:

https://doi.org/10.69542/mjhss.v8i17.3418

Keywords:

Foreign words, word combinations, word origin, meaning, use

Abstract

In recent years, new teaching methods and technologies have been introduced in the field of higher education, and the scope of research has been expanding. Due to this, new terms from foreign languages are used in the field of teaching and research. There is a need for university researchers to study new terms and learn to use them accurately. The first part of this research includes the features, structure, and requirements for terms. In the research part, we studied the origin, meaning and use of some terms that were introduced in the field of higher education from foreign languages.

Боловсролын нэр томьёоны орчуулга

Хураангуй: Сүүлийн жилүүдэд дээд боловсролын салбарт сургалтын шинэ арга зүй, технологи нэвтэрч, судалгааны ажлын цар хүрээ улам тэлж байна. Үүний нөлөөгөөр тус салбарт гадаад хэлнээс орж ирсэн шинэ нэр томьёог сургалт, судалгаандаа хэрэглэж байна. Их, дээд сургуулийн эрдэмтэн, судлаачдад шинэ нэр томьёог судалж, зөв оновчтой хэрэглэж сурах хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна. Энэ өгүүллийн эхний хэсэгт нэр томьёоны онцлог шинж, бүтэц, нэр томьёонд тавигдах шаардлага зэргийг авч үзэв. Судалгааны хэсэгт дээд боловсролын салбарт гадаад хэлнээс орж ирсэн зарим нэр томьёоны гарал үүсэл, утга, хэрэглээг судалсан болно.

Түлхүүр үг: Гадаад үгс, нийлэмж үг, үгийн гарал, утга, хэрэглээ

Abstract
32
PDF
38

Downloads

Published

2023-12-26

How to Cite

Tavanjin, U. (2023). Translation of Educational Terms. Mongolian Journal of Humanities and Social Sciences, 8(17), 46–57. https://doi.org/10.69542/mjhss.v8i17.3418

Issue

Section

Articles