English Language Spread and Development in Asian Countries

Authors

DOI:

https://doi.org/10.69542/mjhss.v8i17.3416

Keywords:

English language development in Asian countries, language policy quality, language education role and future trends

Abstract

Within this study we tried to explore spread of English, historical development, implementing policy and future trends in English in Asian countries such as Singapore, Philippine, Khong Kong, Malaysia, Taiwan, Japan and Korea. This will help to determine future trends and English language education role of our country. 

Азийн орнуудын англи хэлний тархалт ба хөгжил

Хураангуй: Тус өгүүлэлдээ Сингапур, Филиппин, Хон Конг, Хятад, Малайз, Тайван, Япон, Солонгос зэрэг Азийн орнуудын англи хэлний тархалт ( Качру, 2009) болон түүхэн замнал, англи хэлний сургалтад баримталж буй бодлого, цаашдын чиг хандлага зэргийг дэлгэрэнгүй судалж үзэхийг хичээлээ. Энэ нь өөрийн орны англи хэлний боловсролын үүргийг тодорхойлох, ирээдүйн чиг хандлагыг тогтооход чухал үүрэгтэй билээ.

Түлхүүр үг: Азийн орнуудын англи хэлний хөгжил, бодлогын шинж чанар, боловсролын үүрэг, ирээдүйн чиг хандлага

Abstract
27
PDF
20

Downloads

Published

2023-12-26

How to Cite

Namsraijav, M. (2023). English Language Spread and Development in Asian Countries. Mongolian Journal of Humanities and Social Sciences, 8(17), 31–38. https://doi.org/10.69542/mjhss.v8i17.3416

Issue

Section

Articles