Explaining the type of Mongolian "Khoomii" from the phonological articulation's point of view

Authors

  • Amarjargal Munkhjargal School of Music Art, Mongolian National University of Arts and Culture, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.69561/mjac.v25i47.3461

Keywords:

articulation, concept of type, classification model

Abstract

We are faced with the need to study in detail the types and methods of folk art, the unique forms of expression, the connection between them, stereotypes, and social and cultural changes. In this article, I aimed to search for an opportunity to explain the expression art of the narrating organ, which is a part of the big field of folk musicology, especially of the throat singing art, and classification from the perspective of the phonological articulation of the Mongolian language and to report the results of the attempt to model the classification. In the study, the term “Khuumii” was written in accordance with the “Regulated Dictionary of Mongolian Spelling Grammar” and the “Music” volume of the Dictionary of Culture and Art.

Монгол хөөмийн төрөл зүйлийг авиазүйн хэллэгийн үүднээс ажиглан тайлбарлах нь

Хураангуй: Ард ын урлагийн төрөл зүйл, арга барил, илэрхийллийн өвөрмөц хэлбэр, хооронд ын уялдаа хол боо, хэвшмэл хэв загвар, нийгэм соёлын өөрчлөлт зэргийг нарийвчлан судлах хэрэгцээ шаардлага бидний өмнө тулгарч байна. Энэ өгүүллээр ардын хөгжим судлал гэх том ай савын нэгэн бүрэлдэхүүн болох өгүүлэх эрхтний шүтэлцээт урлаг (цаашид “аман хөгжимдүүрийн урлаг ” гэх) тэр дундаа хөөмийн урлагийн илэрхийл эл, түүний ангиллын асуудлыг орчин цагийн монгол хэлний авиазүйн хэллэг (articulatory)-ийн үүднээс ажиглах , тайл барлах боломжийг эрэлхийлж, ангиллын загварчлал хийх оролдлог ын үр дүнгээ мэдээлэхийг зорилго болгов. Эл судалгаанд нэр то мьёогоо “хөөмий” хэмээн бичсэн нь “Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь” болон “Хөгжим” соёл урлагийн тайлбар толийг баримтлав.
Түлхүүр үг: арти куляц, төрөл ойлголт, ангиллын загвар

Abstract
52
PDF
43

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Munkhjargal, A. (2023). Explaining the type of Mongolian "Khoomii" from the phonological articulation’s point of view. Mongolian Journal of Arts and Culture, 25(47), 119–129. https://doi.org/10.69561/mjac.v25i47.3461

Issue

Section

Articles