About the Journal

Focus and Scope

Mongolian Journal of Arts and Culture (MJAC) is a peer-reviewed and published by the Research Institute of Culture and Arts of the Mongolian National University of Arts and Culture(MNUAC).  Journal Abbreviation is Mong. J. Arts. Cult. is one of the oldest journals of Mongolia, launched in the year 1999, by the Research Institute of Culture and Arts, MNUAC.

The criteria for selection are: work of outstanding importance, scientific excellence, originality and interest to a wide spectrum of Social sciences and Art Humanities sciences.

It publishes refereed, original article, reviews and short communications describing all aspects. A broad outline of the journal's scope includes:

 • Social sciences
 • Art and Humanities sciences

Our ISSN 2310-9114(print), 3007-5130(online)

Publication type:

 • Research article/full paper
 • Short communication and discussion article
 • Research note
 • Review article
 • Artist portfolio review
 • Book review
 • Translation

Audience:
Audience effects are increasingly recognized as an important aspect of intraspecific communication. MJAC is a general science journal and all publications should be intelligible to a broad scientific audience.

Exemption of responsibility
MJAC assume no responsibility for the all contents of the published articles.

Article Processing charge 

Mongolian Journal  of Art and Culture does NOT charge authors article submission fees and it does NOT charge article processing fees.

Peer Review Process - Хөндлөнгийн хянан магадалгаа

 • “Монголын соёл, урлаг судлал” сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлийн хөндлөнгийн хянан магадалгаа (цаашид ХХМ гэх) нь давхар нууцлалтай (double-blind) буюу зохиогч болон хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийх талууд харилцан бие биеэ мэдэхгүй байх хэлбэрээр явагдана.
 • ХХМ хийх шүүмжлэгч нь тухайн салбартаа идэвхтэй судалгаа хийж буй, доктор болон түүнээс дээш эрдмийн зэрэгтэй хүн байх ба ХХМ хийхээр зөвшөөрсөн бүтээлд үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргах мэдлэг туршлагатай байх,
 • ХХМ хийх шүүмжлэгч нь редакцын зөвлөлийн гишүүн байж болно.
 • Хэрэв редакцын зөвлөлийн гишүүн сэтгүүлд бүтээл ирүүлсэн бол ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх ХХМ хийх шүүмжлэгчийг сонгоно.
 • Ерөнхий редактор болон нарийн бичгийн дарга нь сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлтэй анхлан танилцаж байгаа тул ХХМ хийхгүй.
 • ХХМ хийж буй хөндлөнгийн шүүмжлэгч бүтээлийг хүлээн авснаас 4 долоо хоногт багтаан шүүмжийг ирүүлнэ.
 • Үндсэн шаардлага хангасан эрдэм шинжилгээний өгүүллийг эхний ХХМ хийсний дараа сэтгүүлд хэвлэх эсэхийг мэдээлнэ. Хэвлэхийг зөвшөөрсөн бүтээлд дахин 2-оос илүүгүй ХХМ хийж болно.
 • Ерөнхий редактор нь ХХМ хийх шүүмжлэгчтэй үүрэг, хариуцлага, ёс зүйн гэрээ байгуулна.
 • ХХМ хийгдээд хэвлэгдэхээр зөвшөөрөгдсөний дараа зохиогчийн зүгээс өгүүлэлд техникийн засвараас өөрөөр агуулга, үр дүнгийн өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.
 • ХХМ хийсэн шүүмжлэгчид ажлын хөлс олгоно. Үүнийг СУИС-ийн захирлын тушаалаар батална.
 • ХХМ хийхэд энэ журмын “Хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийхэд тавигдах шаардлага”(Хавсралт 4)-ыг мөрдөнө.

Publication Frequency

The journal is published annually.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Users have the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles in this journal, or to use them for any other lawful purpose.

Publication Ethics

Publishing ethics of the MJAC is based on those by the Committee on Publication Ethics (COPE) code of conduct guidelines available  at https://publicationethics.org/

Exemption of responsibility
MJAC assumes no responsibility for all contents of the published articles.

Publisher

Culture and Arts Research Institute, Mongolian National University of Arts and Culture

Editor-in-Chief:
Sonintogos Erdenetsogt
Ph.D, professor. Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia
sonintogos@mnuac.edu.mn

Secretary-in-Charge:
Altantsetseg Chuluun
Sc.D, professor. Culture and Arts Research Institute, Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia, Altantsetseg@mnuac.edu.mn

 
Editorial board members:
 • Dulam Sendenjav - Sc.D, professor. Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia,
 • Birtalan Ágnes - Ph.D, professor. Eötvös Lorand University, Hungary birtalan.agnes@btk.elte.hu
 • Jantsannorov Natsag - Sc.D, professor. Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia,
 • Yuki Konagaya - Ph.D, professor. International Association for Mongol Studies, Japan yuki-ken@minpaku.ac.jp 
 • Ariunaa Shajinbat - Sc.D, professor. Mongolian Academy of Sciences, Mongolia, ariun_200503@yahoo.com  
 • Andrey Mikhailovich Lesovichenko - Sc.D, professor. Moscow State P. I. Tchaikovsky Conservatory, Russia, lesovichenko@mail.ru  
 • Bayansan Jur - Ph.D, professor. Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia, bayansanj@gmail.com 
 • Mikhail Yuryevich Shishin - Sc.D, professor, academician Academician of the Russian Academy of Arts, Russia 
 • Evgeny Valerievich Iailenko - Sc.D, visiting professor. Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia, eiailenko@ramber.ru 
 • Erkhemtugs Jugdernamjil - Ph.D, assoc. professor. Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia, j.erkhemtugs@mnuac.edu.mn 
 • Enkhbaatar Mijid - Ph.D, Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia, Enkhbaatar.m@mnuac.edu.mn 
 • Uranchimeg Dorjsuren - Ph.D, assoc. professor. Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia, uranchimeg.d@mnuac.edu.mn 
 • Zolzaya Munkhtseren - Ph.D, assoc. professor. Culture and Arts Research Institute, Mongolian National University of Arts and Culture, Mongolia, zolzaya.m@mnuac.edu.mn 
 • Matthias Theodor Vogt - Ph.D, professor. Zittau/Görlitz Universirty of Applied Sciemces, Germany, m.vogt@hszg.de   
 • Liu Yacong - Ph.D, professor. Renmin Universty of China, China