Research into the Design of Smart Home Systems for the Aging

Authors

  • Zhu Lian Graduate University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.69561/mjac.v25i47.3458

Keywords:

aging, smart home, spatial design

Abstract

Rapidly changing technological advances not only affect our lives but also change our lifestyles. For example, the introduction of a smart home system into our lives will certainly become an important impetus for the modification and improvement of this system. This study analyzes and examines the issues related to smart home systems, the design and platform of smart home systems for the elderly, and their impact on the elderly. It also aims to show the need to design smart devices related to elderlyfriendly smart home systems that are easy to use and efficient to meet the special needs of the elderly.

Ахмад настанд зориулсан орон сууцны интерьерийн дизайны шийдэлд ухаалаг систем (cмарт систем) ашиглах тухайд

Хураангуй: Хурда цтай хувьсаж буй технологийн дэвшил бидний амьдралд нөлөөлөхөөс гадна бидний амьдралын хэв маягийг өөрчилдөг. Тухайл бал , байшингийн ухаалаг систем бидний амьдралд нэвтэрснээр энэ системийг өөрчлөн сайжруулахад чухал түлхэц болох нь гарцаагүй. Энэхүү судалгаагаар гэрийн ухаалаг системтэй холбоотой асуудалд дүн шинжилгээ хийх, ахмад настнуудад зори улсан ухаалаг гэрийн системийн дизайн, платформ, ахмад настанд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар дүн шинжилгээ хийж, судалсан болно . Мөн ахмад настанд ээлтэй ухаалаг гэрийн системтэй холбоотой ухаалаг төхөөрөмжүүдийг өндөр настнуудын тусгай хэрэгцээнд нийцүүлэн ашиглахад хялбар, үр ашигтай зохион бүтээх шаардлагатайг харуулахыг зорьсон.
Түлхүүр үгс: ахмад наста н, ухаалаг сууц, орон зайн дизайн

Abstract
44
PDF
25

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Lian, Z. (2023). Research into the Design of Smart Home Systems for the Aging. Mongolian Journal of Arts and Culture, 25(47), 83–92. https://doi.org/10.69561/mjac.v25i47.3458

Issue

Section

Articles