Research and Evaluation of Contemporary International Relations and "Hybrid Warfare"

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/jis.v46i115.2686

Keywords:

Gerasimov doctrine, hybrid warfare, methods of hybrid warfare

Abstract

The main purpose of this paper is to conduct qualitative research based on the research work of some foreign and domestic researchers who studied the concept of "hybrid war" in modern international relations and the nature, form and tactics of "hybrid war". This study was conducted because it was deemed necessary to do some research on the risks of external factors that could negatively affect Mongolia's national security in the context of the unstable international relations stemming from the current international relations and confrontations of great powers.

After the Crimean crisis that started in the spring of 2014, the term "hybrid war" began to be commonly used among Western researchers to study Russia's policy of expanding its sphere of influence, especially its geopolitical policy toward Ukraine. The combination of "conventional" and "non-conventional" war methods, which are carried out in order to divide Ukraine from within and support separatist activities, have been studied in the context of "hybrid war". However, this research work shows that this "hybrid war" has many different models and manifests itself in many forms due to many factors such as the military force, economical capability, political power and geographical location of the opposing countries.

 

Орчин цагийн олон улсын харилцаа ба “Гибрид дайн”-ы талаар хийсэн судалгаа, үнэлэлт дүгнэлт

Хураангуй: Өнөөгийн дэлхийн улс төрийн бодлого дахь хүчний төвийн шилжилт, их гүрнүүдийн геополитикийн сөргөлдөөн зэргээс улбаалан олон улсын харилцааны нөхцөл байдал тун тогтворгүй байна. Ийм нөхцөлд Монгол Улсын аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болох гадаад хүчин зүйлсийн эрсдэлийн судалгаа, тэр дундаа орчин цагийн олон улсын харилцаан дахь “гибрид дайн” хэмээх ойлголт, “гибрид дайн”-ы мөн чанар, хэлбэр ба арга тактикийн талаар үнэлгээ дүгнэлт хийх шаардлагатай гэж үзсэн учир энэхүү судалгааг хийсэн болно. 2014 оны хавар эхэлсэн Крымийн асуудлын дараачаар барууны судлаачдын дунд ОХУ-ын нөлөөний хүрээгээ тэлэх бодлого, ялангуяа Украины талаар явуулж буй бодлогыг судлахдаа “гибрид дайн” хэмээх нэр томьёог нийтлэг хэрэглэж эхэлсэн. Украиныг дотроос нь хагалган бутаргах, салан тусгаарлагчдын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор явуулж буй “уламжлалт” болон “уламжлалт бус” дайны аргыг хослуулан хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг “гибрид дайн”-ы хүрээнд судлах болсон. Гэхдээ энэхүү “гибрид дайн” нь тухайн сөргөлдөгч улсуудын цэрэг стратегийн хүч, эдийн засгийн чадавх, улс төрийн нөлөө, газарзүйн байршил зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалан олон янзын загвартай байхаас гадна маш олон хэлбэрээр илэрдэг болох нь судалгаанаас харагдаж байна.

Түлхүүр үгс: Герасимовын номлол, гибрид дайн, гибрид дайны арга хэлбэрүүд

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
204
PDF 425

Author Biography

Myagmardorj Purevdorj, Department of International relations and social studies, University of the Humanities, Ulaanbaatar, Mongolia

Ph.D

Downloads

Published

2023-05-08

How to Cite

Purevdorj, M. (2023). Research and Evaluation of Contemporary International Relations and "Hybrid Warfare". Journal of International Studies, 46(115), 12–27. https://doi.org/10.5564/jis.v46i115.2686

Issue

Section

Articles