Mongolia and regional cooperation organizations: Opportunities and risks

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/jis.v45i114.2465

Keywords:

Mongolia, Shanghai Cooperation Organization, Eurasian Economic Union, Russia, China, observer, membership, free trade agreement, politics, diplomatic relations, economic integration

Abstract

This article describes the reasons for the establishment of the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union in some countries of the Commonwealth of Independent States that were part of the former Soviet Union, their goals, nature and implementation of mechanisms. There are written conflicts of interest arising between the main member countries during the implementation of cooperation within the framework of these two associations, as well as the desire of neighboring countries to admit Mongolia to these two associations. The Eurasian Economic Union considers free trade agreements as a new trade policy tool for relations with third countries and is establishing free trade agreements with some countries in the framework of WTO rules and regulations.

In addition, an attempt has been made to conclude on the opportunities, weaknesses, and risks of Mongolia not joining the Shanghai Cooperation Organization and the Eurasian Economic Union. The researcher wrote his opinions and conclusions about the importance of maintaining the position of an observer in Mongolia without joining these two regional organizations.

Монгол Улс, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагууд: Боломж ба эрсдэл, аюул занал

Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд байсан тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн зарим орнуудын Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага, Евро-Азийн эдийн засгийн холбоог байгуулах болсон шалтгаан, тэдгээрийн зорилго, мөн чанар ба механизмуудын хэрэгжилтийг бичсэн. Энэ хоёр холбооны хүрээнд хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад голлох гишүүн орнуудын хооронд үүсэж буй эрх ашгийн зөрчил, энэ хоёр холбоонд Монгол Улсыг гишүүнээр элсүүлэх хөрш улсын хүсэл зэргийг бичсэн байна. ЕАЭЗХ нь чөлөөт худалдааны гэрээг гуравдагч улс орнуудтай харилцах худалдааны бодлогын шинэ арга хэрэгсэл гэж үзэж дэлхийн зарим улсуудтай чөлөөт худалдааны гэрээг ДХБ-ын дүрэм, журмын хүрээнд байгуулж байна. Түүнчлэн ШХАБ болон ЕАЭЗХ-д Монгол Улс гишүүнээр элсэхгүй байх эсвэл элсэхэд бий болох боломжууд ба сул талууд, эрсдэлүүдийн талаар дүгнэлт гаргах гэж оролдсон болно. Монгол Улсад ШХАБ болон ЕАЭЗХ-д элсэхгүйгээр ажиглагчийн байр сууриа хадгалаж үлдэхийн ач холбогдолын талаар судлаач өөрийн санал, дүгнэлтийг бичсэн болно.
Түлхүүр үгс: Монгол Улс, ШХАБ, ЕАЭЗХ, ОХУ, БНХАУ, ажиглагч, гишүүнчлэл, чөлөөт худалдааны гэрээ, улс төр, дипломатын
харилцаа, эдийн засгийн интеграци

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
19
PDF 10

Author Biography

Davaasuren Avirmed, Institute of International Studies, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Sc.D

Downloads

Published

2022-12-16

How to Cite

Avirmed, D. . (2022). Mongolia and regional cooperation organizations: Opportunities and risks. Journal of International Studies, 45(114), 90–100. https://doi.org/10.5564/jis.v45i114.2465

Issue

Section

Articles