1.
Ч О. Эрдэмтэд 12 аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураг зохиох ажлыг гүйцэтгэв. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2018 Apr. 20 [cited 2024 Jul. 20];58(1):188-9. Available from: https://mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/984