Д, Ж., Б. Д, I. Matsui, N. Sugimoto, and M. Nishikawa. “Монгол орны говийн нутагт шороон шуурга шуурах үеийн РМ10 тоосны агууламж”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 51, no. 197, June 2017, pp. 66-74, doi:10.5564/pmas.v52i197.812.