[1]
Э.-А. Д, “Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Улаанбаатар хотноо болно”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 58, no. 1, p. 190, Apr. 2018.