[1]
Э.-А. Д, “ТАЙВАНИЙ ‘ХААНЫ ОРДОН’ МУЗЕЙД МОНГОЛЫН СУДАЛГААНЫ БАГ АЖИЛЛАНА”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 57, no. 2, p. 85, Aug. 2017.