[1]
Ж. Д, Б. Д, I. Matsui, N. Sugimoto, and M. Nishikawa, “Монгол орны говийн нутагт шороон шуурга шуурах үеийн РМ10 тоосны агууламж”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 51, no. 197, pp. 66–74, Jun. 2017.