[1]
Д. Г, Б. Д, И. Молотов, and А. Позаненко, “Агаар мандлын тунгалагжилтын коэффициентыг тооцоолох нь”, PMAS, vol. 51, no. 197, pp. 3-8, Jun. 2017.