Д, Жүгдэр, Батдорж Д, I Matsui, N Sugimoto, and M Nishikawa. 2017. “Монгол орны говийн нутагт шороон шуурга шуурах үеийн РМ10 тоосны агууламж”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 51 (197):66-74. https://doi.org/10.5564/pmas.v52i197.812.