Г, Даваахүү, Батмөнх Д, И Молотов, and А Позаненко. 2017. “Агаар мандлын тунгалагжилтын коэффициентыг тооцоолох нь”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 51 (197), 3-8. https://doi.org/10.5564/pmas.v52i197.804.