Г, Д.; Д, Б.; МОЛОТОВ, И.; ПОЗАНЕНКО, А. Агаар мандлын тунгалагжилтын коэффициентыг тооцоолох нь. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, v. 51, n. 197, p. 3-8, 19 jun. 2017.