Д, Ж., Д, Б., Matsui, I., Sugimoto, N., & Nishikawa, M. (2017). Монгол орны говийн нутагт шороон шуурга шуурах үеийн РМ10 тоосны агууламж. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 51(197), 66–74. https://doi.org/10.5564/pmas.v52i197.812