(1)
Д, Э.-А. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Улаанбаатар хотноо болно. Proc. Mong. Acad. Sci. 2018, 58, 190.