(1)
Д, Э.-А. ТАЙВАНИЙ “ХААНЫ ОРДОН” МУЗЕЙД МОНГОЛЫН СУДАЛГААНЫ БАГ АЖИЛЛАНА. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 57, 85.