(1)
Д, Ж.; Д, Б.; Matsui, I.; Sugimoto, N.; Nishikawa, M. Монгол орны говийн нутагт шороон шуурга шуурах үеийн РМ10 тоосны агууламж. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 51, 66-74.