[1]
Д, Э.-А. 2018. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал Улаанбаатар хотноо болно. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 58, 1 (Apr. 2018), 190.