[1]
Д, Э.-А. 2017. ТАЙВАНИЙ “ХААНЫ ОРДОН” МУЗЕЙД МОНГОЛЫН СУДАЛГААНЫ БАГ АЖИЛЛАНА. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 57, 2 (Aug. 2017), 85.