[1]
Д, Ж., Д, Б., Matsui, I., Sugimoto, N. and Nishikawa, M. 2017. Монгол орны говийн нутагт шороон шуурга шуурах үеийн РМ10 тоосны агууламж. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 51, 197 (Jun. 2017), 66–74. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v52i197.812.