BACILLUS ANTHRACIS–ИЙН РЕКОМБИНАНТ РА УУРАГ АШИГЛАН МАЛЫН ЦУСНЫ ИЙЛДСЭНД ӨВӨРМӨЦ ЭСРЭГБИЕМ ИЛРҮҮЛСЭН ДҮН

Authors

  • Түвшинзаяа З Мал Эмнэлгийн Хүрээлэн
  • Хурцбаатар О Мал Эмнэлгийн Хүрээлэн
  • Энхцэцэг Н Мал Эмнэлгийн Хүрээлэн
  • Батболд Ц Мал Эмнэлгийн Хүрээлэн
  • Лхам Б Мал Эмнэлгийн Хүрээлэн
  • Жавхлан Н Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
  • Тамир Э Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль
  • Энхтуяа Ж Мал Эмнэлгийн Хүрээлэн

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.771

Keywords:

Боом, Bacillus anthracis, хамгаалах эсрэгтөрөгч (PA),

Abstract

Манай оронд хүн, малын боомын тохиолдол жил бүр бүртгэгдэж, өвчний гаралт буурахгүй байгаагаас уг өвчнөөр тайван бус боомын голомт бүхий нутгийн хүн, малд уг өвчин үүсгэгчийн эсрэгбиемийн “хэвийн таньц”-ыг тогтоон голомтын идэвхжлийг тогтоох зорилгоор B. anthracis-ийн хоруу чанарыг нөхцөлдүүлэгч гол уураг болох хамгаалах эсрэгтөрөгч буюу РА-ийн рекомбинант хувилбарыг гарган авч, боомын голомт бүхий нутгийн 1648 малын цусны ийлдсийг шууд бус ФХЭБУ-аар шинжилсэн юм. Сөрөг хяналтаар боомын тохиолдол бүртгэгдэж байгаагүй 1612 малын цусны ийлдсийг мөн шинжилж үзэхэд боомын голомт бүхий нутгийн малын цусны ийлдэсний 7.6%-д B.anthracis-ийн өвөрмөц эсрэгбием илэрч, сөрөг хяналтанд авсан цусны ийлдсэнд уг эсрэгбием илрээгүй байгаа нь энэхүү рекомбинант уургийг ашиглан B. аnthracis-ийн байгалийн эсрэгбиемийг илрүүлэх боломжтойг харуулж байна.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1674
PDF
2586

Downloads

Published

2017-06-19

How to Cite

З, Т., О, Х., Н, Э., Ц, Б., Б, Л., Н, Ж., Э, Т., & Ж, Э. (2017). BACILLUS ANTHRACIS–ИЙН РЕКОМБИНАНТ РА УУРАГ АШИГЛАН МАЛЫН ЦУСНЫ ИЙЛДСЭНД ӨВӨРМӨЦ ЭСРЭГБИЕМ ИЛРҮҮЛСЭН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), 28–33. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.771

Issue

Section

Articles