БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД

Authors

  • Д. Ганбат ХААИС, Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль
  • Б. Мандах Хөдөө аж ахуйн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх институт
  • Ё. Доржбат ХААИС, Мал аж ахуй, биотехнологийн сургууль

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.579

Keywords:

Дур зоргын хээлтүүлэг, төллөлт үргэлжлэх хугацаа, нягтрал

Abstract

Нутгийн монгол үүлдрийн хонь, ямааны хээлтүүлгийн тохирооны  янз байдал (өндөр ба дунд) тэдгээрийн нөхөн үржих чадвар, төлийн өсөлт хөгжилтөд үзүүлэх нөлөөг судлах үүднээс судалгааг явуулав. Хээлтүүлгийн хугацаанд нийт 1 058 эм ямаа, 16 ухна, 2 148 эм хонь, 30 хуц тус тус хамруулан  дур зоргын  хээлтүүлэг явуулахаар зохион байгуулсан нь өндөр тохироотой нэг ухнанд дунджаар 94 эм ямаа (ухна 5, эм ямаа 472), дунд тохироотойд 53 эм ямаа (ухна 11, эм ямаа 586) бол хонины тухайд мөн дарааллаар, 81 (хуц 18, эм хонь 1 457);  58 (хуц 12, эм хонь 691) тус тус ноогдож байв. Бэлчээрийн маллагаатай хонь, ямааны дур зоргын хээлтүүлгийн тохирооны янз байдал нь тэдгээрийн нөхөн үржихүйн чадвар, төлийн өсөлтөд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэхгүй байна. Нөгөөтэйгүүр, бог малын төллөлт үргэлжилсэн  хугацаа, нягтрал нь хээлтүүлгийн тохирооны өндөр, дундаас хамаарахгүй ойролцоо байлаа.

Манай орны төвийн бүсийн хойд хэсэгт үржүүлж байгаа нутгийн үүлдрийн хонь, ямааны хээлтүүлгийн тохироо харьцангуй өндөр (хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн харьцаа 70-80:1) байх боломжтой байна.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
2046
PDF
2003

Downloads

Published

2016-02-06

How to Cite

Ганбат, Д., Мандах, Б., & Доржбат, Ё. (2016). БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 61–64. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.579

Issue

Section

Articles