Milk yield study of alpine goats

Authors

  • Purevdolgor Dagviikhorol Research Institute of Animal Husbandry, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0003-2115-4837
  • Khaliunaa Tumenbayar Research Institute of Animal Husbandry, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v32i1.1598

Keywords:

goat, milk yield, fat, protein, minerals

Abstract

The project aim was conducted to determine the milk yield and composition the lactation period (April to October) of the Alpine breed native goat in Mongolia. In terms of goat nutrition and herding, in April, May, and October, semi-farming was supplemented with fodder, and the rest of the time was spent on natural pastures. The average daily milk yield of goats is 2.1 liters on the 60th day of lactation and stabilizes on the 70th and 80th days, and the milk yield decreases further depending on the lactation period. The milk content of Alpine goats was determined by lactoscan with an average fat content of 3.6%, protein 3.3%, sugar 4.7%, minerals 0.7% and dry matter 9.2%.

Альпин үүлдрийн ямааны сүүн ашиг шимийн судалгаа

Монгол оронд нутагшуулан үржүүлж буй Альпин үүлдрийн ямааны саалийн хугацаан дах (4-10-р саруудад) сүүний гарц, найрлагыг тодорхойлох зорилгоор энэхүү судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.Ямааны тэжээллэг, маллагааны хувьд  IV, V, X сард хагас байран маллагаанд өвс, хивэг, шүүст тэжээл өгч бусад хугацаанд байгалийн бэлчээрт маллав. Ямааны хоногийн дундаж сүүний гарц лактацийн 60 дэх хоногт хамгийн их  буюу 2.1 л, 70-80 дах хоногт тогтворжиж цаашид лактацийн хугацаанаас хамаарч сүүний гарц буурч байна.  Альпин үүлдрийн ямааны сүүний найрлагыг лактоскан багажаар тодорхойлоход тослог дунджаар  3.6%, уураг 3.3 %, сахар 4.7 %, эрдэс бодис 0.7 %, хуурай бодис 9.2 хувийн агууламжтай байна. Альпин үүлдрийн ямааны дэлэнгийн бүслүүр саахын өмнө дунджаар 43.7 см байсан бол саасны дараа 31.8 см буюу 11.9 см-аар, хөхний бүслүүр саахын өмнө 11.4 см байсан бол саасны дараа 3.4 см, хөхний урт саасны дараа 1.2 см-аар тус тус багассан байна.

 Түлхүүр үг:  ямаа, сүүний гарц, тослог уураг, эрдэс бодис   

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
121
PDF 453

Downloads

Published

2021-06-23

How to Cite

Dagviikhorol, P., & Tumenbayar, K. (2021). Milk yield study of alpine goats. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 32(1), 21–24. https://doi.org/10.5564/mjas.v32i1.1598

Issue

Section

Articles